Rörelse

Rörelse är en avdelning inom Hjälpmedelscentralen med flera team och medarbetare både i Borlänge och Mora.

Avdelning Rörelse tillhandahåller hjälpmedel och tillbehör inom:

 • manuella rullstolar
 • dynor
 • positioneringsbälten
 • arbetsstolar
 • stå o träningshjälpmedel
 • cyklar
 • Eldriven rullstol
 • ramper

Området Aktiviteter i dagliga livet (ADL) hanterar:

 • såravlastande madrasser
 • gånghjälpmedel
 • hushåll
 • personlig vård
 • personlyftar
 • lyftselar
 • våg till personlyft
 • sängar
 • hjälpmedel för överflyttning
 • TENS

Riktlinjer för de olika områdena hittar du under Om förskrivning/Förskrivningsprocessen/Förteckning och Riktlinjer