Fjärrtillsyn - tillsyn på distans

Fjärrtillsyn är en del av det större begreppet Trygghetsskapande Digital Teknik, som kan bidra till ökad självständighet, ökad känsla av trygghet och självbestämmande.

Fjärrtillsyn med Kamera gör att personer som inte önskar besök ändå kan få tillsyn och känna trygghet att det är någon som tittar till dem.

Fjärrtillsyn med GPS gör det möjligt för personer som känner sig otrygga, på grund av exempelvis nedsatt orienteringsförmåga eller försämrad balans, att våga sig ut på promenader eller sköta dagliga aktiviteter som inköp och andra ärenden.

Fjärrtillsyn förskrivs som ett personligt hjälpmedel enligt HSL eller som en insats enligt SOL.

Den som förskriver eller beslutar om fjärrtillsyn ansvarar för att en behovsbedömning är gjord, att lämpligt hjälpmedel väljs samt att samtycke finns inhämtat från personen. Därefter ska förskrivaren följa upp användande och funktion.

Vid frågor gällande Fjärrtillsyn kontakta gärna oss på KLOK- Kommunikation, Larm, Omgivning, Kognition.

E-post: klok.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se
Rådgivning: Hjälpmedelskonsulent 0243-49 78 40
Telefontid: Må, ons, fre 08.30-09.30

Dalarnas Hjälpmedelscenter

Telefon: 0243- 49 78 70
E-post: hjalpmedelscenter@regiondalarna.se
Fax: 0243-49 78 32
Adress: Skomakargatan 20, 781 29 Borlänge