Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Fjärrtillsyn - besök via webbkamera

Fjärrtillsyn innebär att utföra tillsyn utan att fysiskt vara på plats. Besöket sker istället genom att logga in via webbkamera. Fjärrtillsyn medför att en person som inte önskar besök ändå kan få tillsyn.

Fjärrtillsyn förskrivs som ett personligt hjälpmedel enligt HSL eller som en insats enligt SOL.

Den som förskriver eller beslutar om fjärrtillsyn betraktas som förskrivare och ska följa förskrivningsprocessen. I korthet innebär det att förskrivaren gör en behovsbedömning, provar ut och väljer lämpligt hjälpmedel. Därefter ska förskrivaren följa upp användandet och funktionen.

Beställ fjärrtillsyn så här

  1. Registrera dig som ny förskrivare eller beslutsfattare hos LD Hjälpmedel genom att fylla i "Registrering av ny förskrivare". Posta eller faxa till LD Hjälpmedel.
  2. Ta beslut om fjärrtillsyn i enlighet med "Riktlinje för fjärrtillsyn" och "Riskanalys fjärrtillsyn".
  3. Låt patient eller brukaren ta del av "Sammanfattning av riskanalys fjärrtillsyn".
  4. Beställ fjärrtillsyn genom att fylla i "Beställning av hjälpmedel". Posta eller faxa till LD Hjälpmedel.
  5. Fyll i "Samtycke fjärrtillsyn" och "Genomförandeplan fjärrtillsyn" i två exemplar för underskrift av patient/brukare vid installation. Lämna ett exemplar till patient/brukare, ett till utföraren.

Dela:

Hade du nytta av informationen?