Fjärrtillsyn - tillsyn på distans

Fjärrtillsyn är en del av det större begreppet Trygghetsskapande Digital Teknik, som kan bidra till ökad självständighet, ökad känsla av trygghet och självbestämmande. Fjärrtillsyn med Kamera gör att personer som inte önskar besök ändå kan få tillsyn och känna trygghet att det är någon som tittar till dem. Fjärrtillsyn med GPS gör det möjligt för personer som känner sig otrygga, på grund av exempelvis nedsatt orienteringsförmåga eller försämrad balans, att våga sig ut på promenader eller sköta dagliga aktiviteter som inköp och andra ärenden.

Fjärrtillsyn förskrivs som ett personligt hjälpmedel enligt HSL eller som en insats enligt SOL.

Den som förskriver eller beslutar om fjärrtillsyn ansvarar för att en behovsbedömning är gjord, att lämpligt hjälpmedel väljs samt att samtycke finns inhämtat från personen. Därefter ska förskrivaren följa upp användande och funktion.

Vid frågor gällande Fjärrtillsyn kontakta gärna oss på KLOK- Kommunikation, Larm, Omgivning, Kognition.

E-post: klok.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se
Rådgivning: Hjälpmedelskonsulent 0243-49 78 40
Telefontid: Må, ons, fre 08.30-09.30

Beställ fjärrtillsyn så här

  1. Registrera dig som ny förskrivare eller beslutsfattare hos Dalarnas Hjälpmedelscenter genom att fylla i "Registrering av ny förskrivare". Posta eller faxa till DHC.
  2. Ta beslut om fjärrtillsyn i enlighet med "Riktlinje för fjärrtillsyn" och "Riskanalys fjärrtillsyn".
  3. Låt patient eller brukaren ta del av "Sammanfattning av riskanalys fjärrtillsyn".
  4. Beställ fjärrtillsyn genom att fylla i "Beställning av hjälpmedel". Posta eller faxa till DHC.
  5. Fyll i "Samtycke fjärrtillsyn" och "Genomförandeplan fjärrtillsyn" i två exemplar för underskrift av patient/brukare vid installation. Lämna ett exemplar till patient/brukare, ett till utföraren.

Dela:

Hade du nytta av informationen?