Bassortiment av hjälpmedel

Här finns en översikt över vissa produktområden.

I webSesam finns hela bassortimentet av hjälpmedel som är lager- eller beställningsvara från Hjälpmedelscentralen i Dalarna. Sortimentet har tagits fram ur ett länsperspektiv, genom upphandling och i samverkan med sortimentsgrupper.

Dokument

Sortimentsöversikt elrullstolar (pdf, 16 sidor)
Sortimentsöversikt kognition (pdf)
Sortimentsöversikt kommunikationshjälpmedel (pdf, 24 sidor)
Sortimentsöversikt larm (pdf, 7 sidor)
Sortimentsöversikt omgivningskontroll (pdf, 15 sidor)
Sortimentsöversikt ramper (pdf, 4 sidor)
Sortimentsöversikt sittdynor (pdf, 14 sidor)

Hjälpmedel med brukarvikt 150 kg<

Ta gärna kontakt med oss tidigt i rehabprocessen för rådgivning och för en dialog om hur stort hjälpmedlet kommer att bli; går det igenom dörröppningar i hemmet eller behövs det bostadsanpassning? Orkar personalen hantera hjälpmedlet?

Dokument

Förflyttning (pdf, 20 sidor)
Personlig medicinsk behandling (pdf, 6 sidor)
Personlig vård (pdf, 9 sidor)
Utrustning och anpassning av bostad (pdf, 13 sidor)

Dela:

Hade du nytta av informationen?