Bassortiment av hjälpmedel

I webSesam finns hela bassortimentet av hjälpmedel som är lager- eller beställningsvara från Hjälpmedelscentralen i Dalarna.

Under namnet Dalarnas Hjälpmedelscenter ingår flertalet hjälpmedelsområden. Se flikar till höger för att klicka dig vidare till det område du söker information om.

Sortimentet har tagits fram ur ett länsperspektiv, genom upphandling och i samverkan med olika sortimentsgrupper där representater från Region Dalarna och Dalarnas Kommuner ingår i varje grupp.

Översikter av vårat bassortiment åtefinner du förutom i WebSesam på sidan Riktlinjer och Sortimentsöversikter under fliken Om förskrivning/Förskrivningsprocessen

Hjälpmedel med brukarvikt 150 kg<

Ta gärna kontakt med oss tidigt i rehabprocessen för rådgivning och för en dialog om hur stort hjälpmedlet kommer att bli; går det igenom dörröppningar i hemmet eller behövs det bostadsanpassning? Orkar personalen hantera hjälpmedlet?

 

Hade du nytta av informationen?