Bassortiment av hjälpmedel

I webSesam finns hela bassortimentet av hjälpmedel som är lager- eller beställningsvara från Hjälpmedelscentralen i Dalarna.

Under namnet Dalarnas Hjälpmedelscenter ingår flertalet hjälpmedelsområden. Klicka dig vidare till det område du söker information om.

Sortimentet har tagits fram ur ett länsperspektiv, genom upphandling och i samverkan med olika sortimentsgrupper där representanter från Region Dalarna och Dalarnas Kommuner ingår i varje grupp.

Översikter av vårat bassortiment åtefinner du förutom i WebSesam på sidan Riktlinjer och Sortimentsöversikter under fliken Om förskrivning/Förskrivningsprocessen

Hjälpmedel med brukarvikt 150 kg<

Ta gärna kontakt med oss tidigt i rehabprocessen för rådgivning och för en dialog om hur stort hjälpmedlet kommer att bli; går det igenom dörröppningar i hemmet eller behövs det bostadsanpassning? Orkar personalen hantera hjälpmedlet?