Riktlinjer och rutiner

Vårdprogrammet är grunden för utredning och behandling. Här finns gällande riktlinjer och rutiner för hjälpmedel som kan förskrivas som komplement till behandling. Insatta åtgärder ska följas upp regelbundet så länge behovet kvarstår.

Vårdprogram Dalarna

Vårdprogram blåsdysfunktion används som stöd vid utredning och behandling och är gemensamt för regionen och samtliga kommuner. 

Vårdprogram för blåsdysfunktion (pdf, 26 sidor)

Handbok med praktiska råd

Praktiska råd och information om ansvar, förskrivning, beställning, leveranser mm

Handbok vid förskrivning av hjälpmedel för urinblåsa och tarm (pdf)

Stöd för hjälpmedelsförskrivning

Rekommendationer och stöd vid val av produkt.

Riktlinjer för Hjälpmedel urinblåsa/tarm (pdf, 46 sidor)

Vårdrutin: Förskrivning av hjälpmedel för urinblåsa/tarm till barn och ungdomar

Hjälpmedel till asylsökande

Information till förskrivare om hjälpmedel till asylsökande.

Asylsökande/papperslösa/gömda - information till förskrivare (pdf, 3 sidor)

Regionala styrdokument

Policy och riktlinje för hjälpmedelsförskrivning i Dalarna (pdf, 4 sidor)

Gemensamma samverkansdokument 

Kontinenssamordning Dalarnas Hjälpmedelscenter

E-post: kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

Inger BlomgrenKontinenssamordnare

Telefon: 0243-49 78 39
E-post: inger.blomgren@regiondalarna.se