Regionala styrdokument om samverkan

Här finns dokument och arbetsmaterial som är länsövergripande. Att använda som stöd på vägen till att hitta nya arbetssätt.

God och nära vård

Länsgemensam strategi för God och nära vård i Dalarna 2022-2030 finns HÄR

Barn och Unga

Länsövergripande samverkansdokumet som rör barn och unga i Dalarna hittar du här

Överenskommelse HVB

Länsövergripande Överenskommelse - HVB hittar du här

Skyddsåtgärder

Länsövergripande samverkansdokument som rör skyddsåtgärder inom kommuner i Dalarna hittar du här

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Länsövergripande samverkansdokument som rör utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SUS) hittar du här

SIP

Samordnad individuell plan (SIP). Dokumenten hittar du här

Rehailitering efter Covid-19

Rehabkedja     Enkät uppföljning covid

Psykisk hälsa och Psykisk funktionsnedsättning

Dokument som rör psysisk hälsa och psykisk funktionsnedsättning i Dalarna hittar du här

Demens

Länsgemensamt vård- och omsorgsprogram för personer med demenssjukdom i Dalarna, reviderat 2023-03-13 finns här

Munhälsa

Länsövergripande riktlinjer för bedömning av munhälsa finns här

Kvinnofrid, mäns våld i nära relation

Kartläggning för Kvinnofrid, våld i nära relation i Dalarna finns här 

Hjärtsvikt

Länsgemensamma dokument som rör Hjärtsvikt hittar du här

Rehabilitering, Habilitering och Hjälpmedel

Länsövergripande dokument som rör Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel hittar du här

Missbruk- och beroendevård

Dokument som rör Missbruk- och beroendevård hittar du här

Hemsjukvård

Dokument som rör hemsjukvård hittar du här

Egenvård

Dokument som rör Egenvård- Hälso- och sjukvård hittar du här