Grupp av människor

Hälsofrämjande och jämlik hälsa

Alla människor i Dalarna ska ha samma möjligheter till god och jämlik hälsa och ett långt liv.

Tillsammans med kommuner och civilsamhället verkar Region Dalarna för att folkhälsan i länet ska förbättras. På de här sidorna kan du ta del av insatser i detta hälsofrämjande arbete som syftar till att stärka hälsan hos befolkningen.