Grupp som går stavgång.

Riktade hälsosamtal 50-åringar

Det övergripande målet med Region Dalarnas riktade hälsosamtal är att öka befolkningens hälsa och välbefinnande.

Riktade hälsosamtal är en metod för att systematiskt identifiera ohälsosamma levnadsvanor i syfte att kunna erbjuda stöd till förändring och därmed förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. Frisk- och riskfaktorer kartläggs för att kunna erbjuda kunskap och stöd till deltagaren att motivera till hälsofrämjande och förebyggande insatser. Metoden prioriterar medborgare i Dalarna som fyller 50 år 2024. Det riktade hälsosamtalet kostar 100 kr för deltagaren.

Faktorer som kartläggs

  • Levnadsvanor (fysisk aktivitet, matvanor, alkoholvanor, tobaksvanor)
  • Biologiska riskfaktorer (blodtryck, blodfetter, blodsocker, vikt, bukfetma)
  • Psykosociala faktorer
  • Ärftlighet

Hälsosamtalet bygger på ett visuellt och pedagogiskt hjälpmedel, Stjärnprofilen, som utgår från deltagarens önskemål och möjligheter att förebygga sjukdom genom att främja hälsosamma levnadsvanor för en god fysisk och psykisk hälsa.

Kontakt

Petra PalmestålProcessledare

Telefon: 076-771 68 54
E-post: petra.palmestal@regiondalarna.se