Äldre man cyklar

Projekt Seniorkul 65+

Syftet med Projekt Seniorkul 65+ är att aktivera äldre personer för att förbättra både fysisk och psykisk hälsa.

I januari 2023 startade ett 3-årigt projekt för Dalarnas invånare över 65 år. Målet är att förbättra den fysiska och psykiska hälsan för äldre som är inaktiva.

Syftet är att få prova olika typer av anpassade idrotter och träningsformer i idrottsskolor under 10 veckor, 1-2 tillfällen/vecka.

RF-SISU driver projektet i samverkan med primärvården, kommunernas äldreomsorg, idrottsföreningar och pensionärsföreningar. Efter projektet är målet att metoder för samverkan ska finnas i länets alla kommuner och fler äldre än idag skall vara aktiva i föreningslivet.

Kontakt

Petra PalmestålProcessledare

Telefon: 076-771 68 54
E-post: petra.palmestal@regiondalarna.se