Patientmöte

Kunskapsstyrning

​Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Alla regioner i Sverige har skapat ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Målet är att förbättra vårdkvalitet och att vården ska bli mer jämlik, samt att vårdpersonal ska få ett bättre kunskapsstöd vid vård och behandlingar. Ett nytt arbetssätt har introducerats, kunskapsunderlag tas fram gemensamt på nationell nivå, som sjukvårdsregionalt samordnas och implementeras lokalt i regionerna. Arbetet sker i samarbete med kommunerna och brukarföreträdare.
 
Inom Region Dalarna pågår uppbyggnaden av en struktur för att möta det nationella och sjukvårdsregionala arbetet med kunskapsstyrningen. Den nationella strukturen med nationella programområden (NPO) ska speglas på sjukvårdsregional nivå med regionala programområden (RPO), som i sin tur är länken till Region Dalarna, där lokala programområden (LPO) och lokala arbetsgrupper (LAG) nu ska etableras.

Kontakt

Helena De La CourChef Avdelning för Kunskapsstyrning

Telefon: 070-227 62 68
E-post: kunskapsstyrning.dalarna@regiondalarna.se

Paula BroströmSekreterare/samordnare för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Telefon: 072-142 66 29
E-post: kunskapsstyrning.dalarna@regiondalarna.se