Brukar/patientmedverkan

Ett av målen med kunskapsstyrning är att identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten.

Det gäller både i det enskilda mötet mellan patienten och hälso- och sjukvårdens medarbetare, men också i utvecklingsarbeten där patienter, brukare och närstående kan delta i olika arbetsgrupper.