Två unga kvinnor ler mot varandra

RSS Dalarna

Uppdraget inom Hälsa och välfärd handlar om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

RSS Dalarna stödjer och samordnar arbetet för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Avdelningen stödjer och samordnar också processer i det regionala systemet för kunskapsstyrning mellan länets 15 kommuner och Region Dalarna.

Nyheter

Nu erbjuder RSS Dalarna i samarbete med Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna (SUD) vid Högskolan Dalarna en digital kurs i samsjuklighet - skadligt bruk eller beroende och samtidig psykisk ohälsa, 7,5 hp med start hösten 2024. Du hittar mer info om kursen här.

Temaveckan "Fokus på Psykisk hälsa" blir nu temamånad istället med start 10 september. Vill Du och Din organisation vara med och bidra? Läs mer och anmäl bidrag till satsningen här

Kalendarium - RSS kommande aktiviteter

Juni

  • 12 juni - Länschefsnätverket, kl. 9.30-12, Myntgatan 2 Falun
  • 18 juni - Välfärdsrådet, kl. 9-12, digitalt

September

  • 13 september - Länschefsnätverket kl. 9.30-12, Myntgatan 2 Falun. 
  • 26 september - Välfärdsrådet kl. 9-12, digitalt via Teams.

Kontakt

RSS Dalarna

E-post: rss.dalarna@regiondalarna.se