Ny högskolekurs 7,5hp i samsjuklighet

Höj din kompetens om samsjuklighet tillsammans med experter på området med nationell och lokal förankring!

RSS Dalarna har under några år bedrivit ett regionalt utvecklingsarbete om samsjuklighet där det bl.a. framgått att det behövs en bred kompetenshöjning på området samsjuklighet i länet på både kort och lång sikt. Mot denna bakgrund har RSS Dalarna nu i samarbete med Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna (SUD) vid Högskolan Dalarna arbetat fram en digital kurs i samsjuklighet - skadligt bruk eller beroende och samtidig psykisk ohälsa, 7,5 hp med start hösten 2024.

Kursen kommer initialt att ges som en uppdragsutbildning för yrkesverksamma som arbetar med eller möter individer med samsjuklighet. Kursen är öppen även för andra utomläns att söka och är på så vis nationellt sökbar. För att säkerställa kvaliteten har några av de främsta nationella och lokala experterna på området samsjuklighet involverats i kursen. Mer info finns att läsa i foldern längre ned på sidan.

För eventuella frågor om kursen eller anmälan, kontakta kursansvarig Amanda Frank på e-post afa@du.se eller telefon 023-778423