Inkluderande bemötande

Webbutbildning för ett mer inkluderande bemötande för länets kommuner och Region Dalarna

Vi vill att Dalarna och Sverige ska vara en plats för alla. En plats där människor - oavsett kön, ålder och annan bakgrund - får sina rättigheter tillgodosedda. För att lyckas med detta är ett gott och inkluderande bemötande nödvändigt.

Har du ett arbete som innebär möten med invånare, patienter, brukare, kunder, elever eller kollegor? Då är det här webbutbildningen för dig. Se introduktionsfilmen nedan.

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Genom utbildningen får du möjlighet att reflektera kring ett inkluderande bemötande samt kunskap och konkreta tips för att göra skillnad i vardagen i kommunen eller i regionen. Tillsammans bidrar vi till ett mer jämställt och jämlikt samhälle.

Du hittar webbutbildningen här (extern länk)

Här hittar ni tillhörande handledning (pdf, 11 sidor)

Bilaga till handledningen (ppt, 26 sidor)

Handledningen är ett verktyg för att kunna stötta din arbetsgrupp i det fortsatta arbetet med att bli mer inkluderande i sitt bemötande efter att ha gått webbutbildningen.

Bakgrund

Det är Hedemora kommun och Länsstyrelsen Dalarna som tagit fram utbildningen med EU-medel från asyl, migration och integrationsfonden (AMIF) och Europeiska socialfonden (ESF) – genom projekten ”En väg in” och ”Jämställt hela tiden”. Projektet pågick fram till och med oktober 2019. Webbutbildningen drivs idag av RSS Dalarna på Region Dalarna.