Tre studenter pluggar på gräset i en park

Regionala stödverktyg och utbildning

För att stödja parterna i samverkansarbetet så utvecklas en rad olika regionala stödverktyg. Det kan handla om utbildningsmaterial, mallar, checklistor, självskattningar inom olika områden såsom implementering, uppföljning samt jämställdhet och jämlikhet. Även en del utbildning och kompetenshöjande insatser på olika områden finns framtaget.

Här kan du ta del av de olika stödverktygen som finns till hands och de olika utbildningsinsatserna som erbjuds. Självskattningsverktyget för God nära vård finns numer under Region Dalarnas samlade stödsidor för omställningen mot God och nära vård men använd gärna länken nedan för att komma dit.

IRIS

Implementeringsstödet IRIS

Implementeringsstödet IRIS

Inkluderande bemötande

Stödverktyg i inkluderande bemötande

Stöd Inkluderande bemötande

Utbildning samsjuklighet

Utbildningsinsatser för ökad kunskap om samsjuklighet

Utbildning samsjuklighet

Självskattning God och nära vård

Självskattningsverktyg för God och nära vård

Självskattning God och nära vård