Självskattning God och nära vård i Dalarna

Självskattningen utgår ifrån den Länsgemensamma strategin med målbild och färdplan för God och nära vård i Dalarna 2022-2030 och är ett av tre sätt att följa upp omställningen i länets kommuner och Region Dalarna. Utgångspunkten för skattningen är strategins fem delmål: 1. Nära för mig, 2. Nära för alla, 3.Nära i hela Dalarna, 4.Nära mellan oss, 5. Nära till hälsa.

Illustrerad tabell med självskattningar