Patientkontrakt – en överenskommelse mellan vård och patient

I kontakten mellan vård och patient ska det finnas en överenskommelse, ett patientkontrakt. Patientkontrakt ska stödja patienten i vården och innehålla uppgifter om hur vård och patient tillsammans kan hjälpas åt för att främja hälsa och behandla eventuell sjukdom.

Illustration Patientkontrakt

Överenskommelsen formas gemensamt av vårdpersonalen och patienten, och ska stärka relationen mellan vård och patient. Den utgår från patientens möjligheter och livssituation, bland annat genom dialog om vad som är viktigt för patienten i sitt liv och hur vården kan stödja det. Självklart sammanvägs patientens önskemål med vårdens medicinska bedömningar.

Patientkontrakt är inte ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt. Patientkontrakt kan med fördel dokumenteras i mallen ”Min hälsoplan” i Take Care, och är ett stöd i arbetet för att få till en mer personcentrerad vård.

Patientkontrakt ska förenkla kontakterna med vården och säkerställa att patienten och hens närstående har samma bild av hur vården ser ut, genom att göra det tydligt:

  • vad patienten själv kan göra för att må så bra som möjligt
  • vad vården ska göra
  • vad som är nästa steg i patientens vård och behandling
  • vem som är patientens fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt om hen är i behov av en sådan
  • vad patienten ska hålla koll på för att veta när hen behöver söka vård
  • vart patienten vänder sig när hen behöver vård eller stöd
  • hur patienten själv kan påverka tider och upplägg för sina kontakter med vården
  • om det finns behov av samordning kring patienten
  • behovet av att involvera sina barn och andra närstående

Om punkterna ovan blir tydliga för patienten, minskar oron och patienten kan känna sig trygg.

Patientkontraktet dokumenteras med fördel i mallen ”Min hälsoplan” i journalsystemet Take Care. Säkerställ också att patienten vet att hen genom att logga in i journalen kan läsa de anteckningar vården gjort i journalen. Du kan även skriva ned det viktigaste, eller skriva ut notatet till patienten – det är inte alla som är digitala.

Genom att dokumentera patientkontrakt i journalen, kan det nås via NPÖ (nationell patientöversikt).

Om du inte är bekant med hur du dokumenterar och uppdaterar i mallen ”Min Hälsoplan”, se dokumentet Rutinsammanställning PAS och Journal. (pdf, 122 sidor)

Patientkontrakt - Ett gott exempel från vårdcentral Kvarnsveden

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Hjälp att veta om du arbetar personcentrerat

Patientkontraktet är ett sätt att få till en mer personcentrerad vård. Genom att vården ställer sig patientkontraktets sju frågor och sedan låter patienten svara på de sju frågorna, får ni kvitto på hur väl ni arbetar med överenskommelsen, eller om något fattas.

Läs gärna igenom patientkontraktets sju frågor och fundera över om de kan vara hjälpsamma för er verksamhet.

Louise PetterssonUtvecklingsledare

E-post: louise.pettersson@regiondalarna.se