Tjänster

Här kan du som jobbar inom hälso- och sjukvården och tandvården i Dalarna ta del av information och dokument från Region Dalarna rörande tjänster.

eFrikort

En elektronisk hantering av högkostnadsskydd

Om eFrikort