Lokal nivå - Dalarna

Inom den lokala kunskapsstyrningsorganisationen byggs lokala programområden (LPO) och lokala Samverkansgrupper upp (LSG).

LPO Akut vård

LPO Barn och ungdomars hälsa

LPO Cancersjukdomar (RCC)

Cancerrådet

LPO Endokrina sjukdomar

LAG Diabetes

​LPO Hjärt- och kärlsjukdomar

LPO Hud och könssjukdomar

Infektionssjukdomar

LAG Sepsis

​LPO Kvinnosjukdomar förlossning

LPO Levnadsvanor

​LPO Lung- och allergisjukdomar

LPO MAG- och Tarmsjukdomar

LPO Medicinsk diagnostik

LPO Nervsystemets sjukdomar

LPO Njur- och urinvägssjukdomar

​LPO Perioperativ vård, intensivvård, transplantation

LPO Primärvårdsrådet

LPO Psykisk hälsa

LPO Rehab, HAB, försäkringsmedicin

LPO Reumatiska sjukdomar

LPO Rörelseorganens sjukdomar

LPO Sällsynta sjukdomar

LPO Tandvård

LPO Äldre hälsa och palliativ vård

LAG Kognitiv svikt

LPO Ögonsjukdomar

​LPO Öron- näsa- halssjukdomar

LSG Läkemedel – läkemedelskommitté