LPO Endokrinologi

LPO Endokrinologi verkar för att personer med endokrinologisk sjukdom i Dalarna får en god, kunskapsbaserad och jämlik hälso- och sjukvård.

I LPO Endokrinologi ingår regionens diabetessamordnare, läkare från PV (tillika ordförande i LAG diabetes) och regionens sjukvårdsregionala representant i RPO Endokrinologi. Medlemmar i LPO Endokrinologi behöver god erfarenhet och kompetens av endokrin sjukdom samt intresse och vilja till förbättringsarbete.

LPO Endokrinologi träffas två gånger per termin. Gruppen tar emot nationella kunskapsunderlag och ansvarar för att implementera och följa upp dessa. LPO Endokrinologi har mandat att bilda permanenta eller tillfälliga lokala arbetsgrupper (LAG) för diagnoser som går under endokrinologi.

Kontakt

Kristina EhrlingDiabetessamordnare

Telefon: 023-49 21 04
E-post: kristina.ehrling@regiondalarna.se