Material om diabetes

Här finns regionens vårdprogram för diabetes och länkar till SKR. Det finns även broschyrer för utskrift att dela ut till personer med diabetes och deras närstående.

Vårdprogram Region Dalarna

Diabetesnefropati (pdf, 2 sidor)

Diabetesfoten (pdf, 8 sidor)

Diabetes mellitus (pdf, 12 sidor)

Vårdprogram SKR

Vårdprogram äldre och diabetes (skr.se)

Fotundersökning vid diabetes (pdf, 20 sidor)

Diabetesvård inom kommunal hälso och sjukvård

Riktlinje för diabetesvård inom kommunal hälso och sjukvård (pdf, 8 sidor)

Film: Skötsel och omvårdnad av fötter och naglar på diabetesfötter (youtube.com)

Utbildning: årlig fotundersökning vid diabetes (larportalen.vgregion.se)

Utbildning

Utbildning för personer med typ 2-diabetes (skr.se) 

Patientinformation

Bildspel om förebyggande egenvård av fötter (pdf, 16 sidor)

Information om Metformin (pdf, 2 sidor)

Viktig information om SGLT2-hämmare (pdf, 2 sidor)

Bra mat vid diabetes (pdf, 4 sidor)

Munhälsa vid diabetes (pdf, 2 sidor)

Till dig som fått diabetes (pdf, 2 sidor)

Egenvård och fotsjukvård vid diabetes (pdf, 2 sidor)

Patientinformation om kvalitetsregister Folder A5 (pdf, 2 sidor)

Charcotfot (pdf, 2 sidor)

Övrigt

Upphandlade diabetestekniska hjälpmedel (pdf, 4 sidor)

Sjuksköterskors förskrivning av medicintekniska produkter vid diabetes (pdf, 4 sidor)

Lokal rutin dosjustering diabetessjuksköterska - Diabetesrådet (word, 6 sidor)