LPO Psykisk hälsa

Välkommen till LPO Psykisk hälsa! Sidan är under uppbyggnad och vi ber om överseende med det.

Bakgrund och uppdrag:

Beskrivning av bakgrund och uppdrag kommer inom kort.

 

Aktuella uppdrag och frågor i LPO:

Flera LAG:ar är i gång eller under uppstart som LPO är styrgrupp för. Uppstart av nya LAG:ar är förankrat i kunskapsstyrningens beredningsgrupp i mars 2024.

 • LAG ADHD - pågående
 • LAG Depression och ångestsyndrom - pågående
 • LAG Schizofreni - varit vilande/under uppstart
 • LAG Brukarinflytande - under uppstart
 • LAG Suicidprevention - under uppstart
 • LAG Samsjuklighet - under uppstart
 • LAG EIPS/Självskada - under uppstart

Ledamöter i LPO:

 • Jeanette Hjortsberg, chef Psykiatrins utvecklingsenhet och LPO-ordförande
 • Maria Tjäder, verksamhetschef Vuxenpsykiatri norra/västra Dalarna
 • Henric Jansson, utvecklingsstrateg Psykiatrins utvecklingsenhet
 • Jeremy Wihdén, psykolog och arbetsledare för psykologisk behandling på Min Vård
 • Therese Olsson, brukarinflytandesamordnare (BISAM) Dalarna
 • Vakant - 2 chefer från kommun
 • Lena Palmborn, enhetschef socialpsykiatri Säters kommun
 • Pia Blomstedt, avdelningschef IFO socialförvaltningen Mora kommun
 • Stefan Nielsen, LPO-samordnare

Ledamöter i Regionalt programområde (RPO) Psykisk hälsa

 • Vakant från kommun
 • Beat Axa, divisionschef Psykiatri och habilitering

 

Länkar:

SKR Nationellt system för kunskapsstyrning

SKR Kunskapsstyrning socialtjänsten

NPO psykisk hälsa | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

För effektiva insatser inom området psykisk hälsa | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se)

Region Dalarna Avdelningen för hälsa och välfärd (RSS Dalarna)