LPO Primärvårdsrådet

Välkommen till LPO Primärvårdsråd i Dalarna! Sidan är under uppbyggnad och vi ber om överseende med det.

Bakgrund och uppdrag:

Grupperingen har funnits under en längre tid med olika deltagare från Primärvården och hette tidigare Specialitetsgrupp allmänmedicin. Under 2019 var gruppen tidigt ute med att byta namn till Primärvårdsrådet/Lokalt programområde (LPO Primärvård), för att följa strukturen för det nationella systemet för kunskapsstyrning. 

Uppdraget handlar i korthet om att vara mottagare av- och ge synpunkter på kunskapsstöd ur ett primärvårdsperspektiv. Man ska vara rådgivande i frågor som rör lokala rutiner, riktlinjer och förbättringsåtgärder samt vara ett stöd till Vårdval och Primärvårdsledningen.

Ledamöter:

 • Vakant – LPO-ordförande 
 • Magnus Thureson – Vårdvalschef 
 • David Iggman - Chefsläkare
 • Eva Nordin-Olsson – Mora Vårdcentral
 • Frida Bråbäck – Kvarnportens vårdcentral
 • Frida Hellberg – Vansbro Vårdcentral
 • Vakant – Norra/västra 
 • Kristina Ragnarsson – Grycksbo/Britsarvets Vårdcentral
 • Marie-Louise Albertsson – Vårdcentral Avestahälsan
 • Magnus Floberg – Långshyttans Vårdcentral
 • Gunnar Domeij – Adjungerad, Ordförande läkemedelskommittén
 • Maria Sundberg – Adjungerad, Fortbildningssamordnare Kvarnsvedens Vårdcentral
 • Pernilla Elings-Pers – Verksamhetschef HSL samt SÄBO, Ludvika kommun
 • Vakant kommunledamot
 • Stefan Nielsen – LPO-samordnare

Ledamöter i Regionalt programområde (RPO) Primärvård

 • Vakant
 • David Iggman

Lokal arbetsgrupp (LAG)

Primärvårdsrådet agerar styrgrupp för den från år 2022 återbildade arbetsgruppen SUS (samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård). SUS-gruppen ska löpande följa upp och analysera följsamheten av den regionala samverkansöverenskommelse och tillhörande riktlinje samt agera rådgivande vid eventuella tvister utifrån båda huvudmäns perspektiv. SUS-gruppen består av represntanter från båda huvudmän och leds av områdessamordnare Lena Karlsson.

Mer om de aktuella samverkansöverenskommelserna kan man läsa här. Kontakt med SUS-gruppen görs via mail till

sus@regiondalarna.se

Länkar:

Nationellt primärvårdsråd | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

Primärvård | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Primärvårdsråd - Sjukvårdsregion Mellansverige (xn--sjukvrdsregionmellan-0zb.se)

Division Primärvård (ltdalarna.se) (Kräver behörighet till RDs Intranät)