LPO Tandvård

Lokalt programområde (LPO) för Tandvård

LPO-Tandvård är mottagare av nationella och sjukvårdregionala kunskapsunderlag till exempel nationella riktlinjer, vårdprogram och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

LPO tillsätter lämpliga Lokala arbetsgrupper (LAG) och förmedlar och tydliggör uppdrag till dessa.

Medlemmar

Ordförande: Birgitta Nordström

Ledamöter: Michaela Hedberg, Agneta Candell, Anders Bransell

Adjungerade: Beroende på uppdrag

Lokala arbetsgrupper (LAG)

Inga aktuella arbetsgrupper finns för närvarande.

Nationella Kunskapsstöd

Färdiga kunskapsstöd finns på Nationellt programområde (NPO tandvård).