""""

Samtal om levnadsvanor

Samtal om hälsa är ett material för vårdpersonal på alla nivåer inom hälso- och sjukvården. Använd materialet som stöd för att hjälpa patienter/klienter att förbättra sina levnadsvanor.

Folder "Samtal om hälsa" för utskrift

Personalmaterial

Öppna foldern (pdf, 16 sidor)

Fördjupning Samtal om hälsa

Bakgrundsmaterial med fakta, riskgrupper, riskbedömning, rekommenderade åtgärder, dokumentation och länkar.

Öppna fördjupning

"Aktivitetsplanering och aktivitetsdagbok" för utskrift

Patientbroschyr 1

Öppna Aktivitetsplanering och aktivitetsdagbok (pdf, 8 sidor)

"Goda levnadsvanor gör skillnad" för utskrift

Patientbroschyr 2

Öppna Goda levnadsvanor gör skillnad (pdf, 14 sidor)

Matdagbok för utskrift

Patientbroschyr 3

Öppna matdagbok (pdf, 8 sidor)