Regionala samverkans- överenskommelser (RÖK)

Det finns i dagsläget fyra beslutade regionala samverkansöverenskommelser (RÖK) framtagna som RSS har ansvar för. Dessa ska ligga till grund för huvudmännen att skapa lokala samverkanöverenskommelser (LÖK).

Länschefsnätverket beslutade i juni 2024 om förlängning av samtliga RÖK:ar med nytt giltighetsdatum till 2026-06-30. Detta för att kunna ta hänsyn till den nya socialtjänstlagen som kommer under 2025 i en kommande revidering av RÖK:arna.

RÖK Barn och unga

Här finns den länsövergripande samverkansöverenskommelsen för barns- och ungas hälsa samt tillhörande rutiner och riktlinjer.

RÖK Barn och unga

RÖK HVB

Här finns den länsövergripande samverkansöverenskommelsen om ansvarsfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende (HVB) 

RÖK HVB

RÖK Psykisk funktionsnedsättning

Här finns den länsövergripande samverkansöverenskommelsen för personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år.

RÖK Psykisk funktionsnedsättning

RÖK Missbruk/beroende

Här finns den länsövergripande samverkansöverenskommelsen inom missbruks- och beroendevården.

RÖK Missbruk/beroende