RÖK Missbruk/beroende

Här finns den länsövergripande samverkansöverenskommelsen inom missbruks- och beroendevården.

Kommuner och regioner har en lagstadgad skyldighet att ingå samarbete ifråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spelom pengar. Denna länsövergripande överenskommelsen utgör därmed ett regionalt styrdokument för att stödja samverkan mellan Region Dalarna och länets 15 kommuner för målgruppen. Vidare utgör det en grund för att ta fram lokala samverkansöverenskommelser inom varje kommun.

Länschefsnätverket beslutade i juni 2024 om förlängning (2 år) av RÖK Missbruk/beroende.

RÖK Missbruk/beroende

Länsövergripande överenskommelse om samverkan rörande personer med missbruks- eller beroendeproblematik (pdf, 42 sidor)

 

Övriga samverkansdokument missbruk/beroende

Fler samverkansdokument finns bland Övriga samverkansdokument, scrolla ner till missbruk/beroende.