RÖK Barn och unga

Här finns den länsövergripande samverkansöverenskommelsen för barns- och ungas hälsa samt tillhörande rutiner och riktlinjer.

Länschefsnätverket beslutade i juni 2024 om förlängning (2 år) av RÖK Barn och ungas hälsa med nytt giltighetsdatum till 2026-06-30, Samtidigt antogs den nya regionala rutinen för hälsoundersökning av placerade barn.

RÖK Barn och ungas hälsa

Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns- och ungas hälsa Giltig till 2026-06-30. (pdf, 32 sidor)

 

Tillhörande rutiner och dokument kopplade till RÖK

Rutin för samverkan mellan hälso- och sjukvården samt socialtjänsten kring ofödda barn (pdf, 5 sidor)

Rutin hälsoundersökning av placerade barn

Regional rutin hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (pdf, 11 sidor)

Samtyckesblankett för att inhämta tidigare journaler (doc, 1 sida)

 

Övriga samverkansdokument barn och unga

Fler samverkansdokument finns bland Övriga samverkansdokument, scrolla ner till barn och unga.