RÖK HVB

Här finns den länsövergripande samverkansöverenskommelsen om ansvarsfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende (HVB).

RÖK HVB avser att tydliggöra ansvarsfördelningen när en kommun beslutar om placering på hem för vård eller boende (HVB) och där den enskilde har behov av insatser från både hälso-och sjukvården och socialtjänsten.

Länschefsnätverket beslutade i juni 2024 om förlängning (1 år) av RÖK HVB med nytt giltighetsdatum till 2025-06-30.

RÖK HVB

Länsövergripande samverkansöverenskommelsen om ansvarsfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende Giltig till 2025-06-30. (pdf, 12 sidor)