RÖK Psykisk funktionsnedsättning

Här finns den länsövergripande samverkansöverenskommelsen för personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år.

Kommuner och regioner har en lagstadgad skyldighet att ingå samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år. Denna länsövergripande överenskommelsen utgör därmed ett regionalt styrdokument för att stödja samverkan mellan Region Dalarna och länets 15 kommuner för målgruppen. Vidare utgör det en grund för att ta fram lokala samverkansöverenskommelser inom varje kommun.

Länschefsnätverket beslutade i juni 2024 om förlängning (2 år) av RÖK Psykisk funktionsnedsättning.

RÖK Psykisk Funktionsnedsättning

Länsövergripande samverkansöverenskommelsen för personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år Giltig till 2026-06-30. (pdf, 26 sidor)