Förskrivarportal - Hjälpmedel för urinblåsa/tarm

Förskrivning och beställning görs i förskrivarportalen GUIDE. Där finns endast upphandlat sortiment. Alla förskrivare kan förskriva och följa upp bassortimentet. Specialistsortimentet * kan endast förskrivas och följas upp av utsedda specialistförskrivare.

Behörighet/inloggning

Ansökan om/förändring/avslut av personlig inloggning i förskrivarportalen görs av verksamhetschefen på särskild blankett, kontakta kontinenssamordningen för mer information. Förskrivaransvaret kan inte delegeras, men samverkan med annan personal med reell kompetens gällande aktuell produkt kan ingå vid förskrivning och uppföljning.

Blanketten skickas till: info.kundservice@onemed.com

  • Förskrivaren anger regler för förskrivningen, beställer leverans och ansvarar för uppföljning.
  • Beställaren kan beställa leverans av förskrivna hjälpmedel

Förskrivarportal Guide

Länk till Nya Guide

För att underlätta ditt arbete finns manualer och filmer för stöd när du loggat in i Guide. På Mina sidor finns nyheter gällande sortimentet.

OneMed kundservice, öppet vardagar 8.00-17.00

Ange ert 6-siffriga kundnummer i förskrivarportalen (se uppe i högra hörnet i Guide bredvid enhetens namn).

Frågor om förskrivarportalen - kontakta GUIDE Support:

Mejl:  kundservice.guide@onemed.com

Tfn 031-706 30 75

Frågor om beställningar och leveranser - kontakta OneMed Kundservice:

Mejl: info.kundservice@onemed.com

Beställningar och leveranser: 0770-111 115

Vårdtagarportalen

Från och med 1 februari 2021 kan patienter göra uttag av Fyrklöverns förskrivna hjälpmedel för urinblåsa/tarm via Vårdtagarportalen genom inloggning med Bank-ID eller mobilt Bank-ID. Första gången patienten får en iterativ förskrivning skickar Onemed ett brev till patienten med information om uttag via Vårdtagarportalen. Det är fortfarande möjligt för förskrivare och beställare att göra avrop via förskrivarportalen Guide som tidigare.

Detta gäller för patienter som får sina hjälpmedel förskrivna inom Region Dalarna (ej via kommunerna).

Information till förskrivare om Vårdtagarportalen 

Informationsbroschyr till patient om Vårdtagarportalen 

Visibility - Spåra leverans

Från och med 1 oktober 2021 kan mottagaren spåra en leverans i realtid via Visibility. När uttag görs i Guide eller i Vårdtagarportalen så kan mottagaren välja avisering antingen via sms eller mejl. Kontrollera vid varje beställning att mottagarens adress- och kontaktuppgifter är korrekta.

När ordern är mottagen hos OneMed kommer en länk med leveransinformation att skickas till de kontaktuppgifter som finns inlagda. Mottagaren kommer få tydliga leveransnotiser och beräknad leveranstid. Paketet kan följas via länk hela vägen från lagret tills det är framme vid dörren.

Råd, stöd eller frågor om behörighet, sortiment eller avvikelser

Dalarnas Hjälpmedelscenter, Kontinenssamordningen:

Kontinenssamordning Dalarnas Hjälpmedelscenter

E-post: kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

Inger BlomgrenKontinenssamordnare

Telefon: 0243-49 78 39
E-post: inger.blomgren@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?