Beställ sökuppdrag av Sjukhusbibliotek Dalarna

Vi hjälper dig att ta fram information om hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor

Behöver du som regionpersonal hjälp med att söka information?

Sjukhusbiblioteket hjälper dig!

Det kan till exempel handla om att:

  • du vill hålla dig uppdaterad inom ditt yrkesområde
  • din verksamhet ska uppdatera en rutin eller riktlinje
  • du ska skriva ett uppsatsarbete eller en forskningsartikel

Skicka ett sökuppdrag till oss med hjälp av sökformuläret nedan: