Beställ bibliotekstjänst Falun

Beställ böcker, ljud- och talböcker, filmer, tidskrifter, CD-spelare, daisyspelare, hörlurar och glasögon till inneliggande patienter på Falu lasarett. Bibliotekspersonal kommer till avdelningen med beställningen.

Tidskrifter
Övrigt