Biblioterapi på sjukhusbibliotek i Dalarna

Här hittar du aktuell information om vad som pågår just nu inom sjukhusbibliotekets biblioterapeutiska verksamhet. Vi uppdaterar kontinuerligt våra aktiviteter som ordnas under våren och hösten. För dig som vill veta mer kan du även läsa om sjukhusbibliotekets biblioterapeutiska arbetssätt, syfte och mål. Kontakta oss gärna för mer information.

Aktuellt

 

Må bra med litteratur: Lev kreativt (online) 

Falu lasarettsbibliotek bjuder i höst för tredje gången in till en hälsofrämjande och kreativ bokcirkel för all regionanställd personal. Den har varit mycket uppskattad av tidigare deltagare, så ta chansen även du!

Vi är nog många som känner skaparlust och längtan efter mer kreativitet i våra liv. Samtidigt kan det vara svårt att komma igång eller hitta tiden. 

I höst ändrar vi på det. Tillsammans följer vi i bokcirkelform Julia Camerons 12-veckorsprogram från boken Lev kreativt: hur du utvecklar ditt skapande jag i tolv steg. I boken hittar vi tips och tekniker för att väcka och bejaka vår kreativitet, i bokcirkeln stöttar vi varandra under processen.

Det spelar ingen roll på vilken ort du befinner dig då alla träffar sker digitalt. Frukostmackan kan du äta under tiden!

Boken får du låna av oss i samband med kursstart.

Start 6/9, v. 36

Dag och tid Fredagar kl. 07.30-08.30 (ej v. 44 höstlov)

Omfattning 13 tillfällen

Antal deltagare Max 8

Plats Digitala träffar i Teams (Länk till träffen skickas via e-post efter anmälan)

Kursavgift Gratis

Ledare Anna Forsberg och Susanne Lundin

Anmälan och frågor Mer information om anmälan kommer snart.
Om du har frågor kontakta oss via e-post: falun.biblioterapi@regiondalarna.se 

 

Välkommen på diktprovning i höst (online)

Unna dig en paus i vardagen. Smaka på en dikt under lunchen. Vi läser, ni lyssnar och tillsammans pratar vi om en dikt i en kvart. Start 11/9 kl. 12.00-12.15. 

​​​​Sjukhusbiblioteken i Dalarna, Länsbibliotek Dalarna och Orsa kommunbibliotek bjuder in alla som är intresserade till digitala träffar. Inga förkunskaper krävs om poesi, vi reflekterar fritt. Du får gärna komma och bara lyssna om du vill.

Start 11/9, v. 37

Dag och tid Onsdagar kl. 12.00-12.15

Omfattning 5 tillfällen: 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10 (du kan delta en gång eller flera)

Antal deltagare Obegränsat

Plats Digitala träffar i Teams (Länk till träffen skickas via e-post efter anmälan)

Kursavgift Gratis

Ledare Birgitta Winlöf, Lena Nygren, Ann-Sofie Köpmans, Susanne Lundin, Anna Forsberg. 

Anmälan och frågor Anmälan är öppen fram till kl. 12.00 dagen innan den dag som diktprovningen äger rum. Anmälan sker inför varje tillfälle till: falun.biblioterapi@regiondalarna.se 

 

Meningsfulla möten

Som vårdpersonal möter du i din yrkesvardag många olika personers behov och känslor. I vår får du möjlighet att tillsammans med andra reflektera över din yrkesroll och hur det är att vara människa. Under tre träffar kommer vi att läsa, diskutera och göra kortare skrivövningar utifrån ett biblioterapeutiskt arbetssätt, som innebär att använda olika berättelser kreativt och hälsofrämjande. Det arbetssättet är i sig personcentrerat då deltagarens behov står i centrum.

Vi planerar kurstillfällen utifrån KASAM, en känsla av sammanhang. Genom ökad förståelse och hanterbarhet kan individen känna sig trygg i att möta olika situationer på ett konstruktivt sätt. Syftet med kursen är att vårdpersonal från olika arbetsplatser ska få tillfälle att reflektera tillsammans över vardagens möten på ett meningsfullt sätt. Deltagarna utgår från sina egna tolkningar, erfarenheter och reflektioner.

Biblioteket är en mötesplats där du får chansen att lära känna andra både genom litteraturen och genom samtalen. Genom nya relationer övar vi oss i att lyssna och förstå nya infallsvinklar vilket kan bli ett sätt att växa som människa.

Vi planerar att genomföra en kurs till våren 2025. Vi återkommer längre fram med exakta dagar och tider. Hör gärna av dig vid intresse!

Dagar: 3-5 tillfällen våren 2025. 
Tid: 1,5 timme per tillfälle
Antal: Max 8 deltagare
Plats: Kjerrströmska rummet, Falu lasarettsbibliotek
Anmälan: falun.biblioterapi@regiondalarna.se

 

Vårt biblioterapeutiska arbetssätt

Forskning visar att läsning och samtal kring litteratur inte bara är trevligt utan även kan ha hälsofrämjande effekter. Allt fler bibliotek i Sverige erbjuder biblioterapeutisk verksamhet i form av hälsofrämjande läsecirklar.

Sjukhusbibliotek i Dalarna har satsat på kompetensutveckling inom biblioterapi. Vi har bland annat gjort en förstudie i hur vi kan använda ett biblioterapeutiskt arbetssätt i vår egen verksamhet.

För dig som vill veta mer:

Biblioterapi i Dalarna

Biblioterapi en förstudie i ett hälsofrämjande arbetssätt.pdf

Temanummer om biblioterapi i BiblioteksNytt september 2021​

 

Syfte och mål

Syftet med biblioterapiverksamheten på sjukhusbibliotek i Dalarna är att:

  • Bidra till folkhälsan genom att hjälpa människor att skapa sina egna strategier för att förstå och hantera sin egen situation och sina känslor för att öka sin livskvalité.

Målen vi strävar efter att uppnå utgår ifrån hälsa och hållbarhet:

  • Förebygga psykisk ohälsa.
  • Främja livslångt lärande ur ett personlighetsutvecklande perspektiv.
  • Öka kreativiteten för att lära sig att skapa och ta ansvar för sitt eget liv.
  • Social hållbarhet och delaktighet – personer med olika social och ekonomisk bakgrund kan mötas och ta del av varandras perspektiv och öka tillit och förståelse för andra människor.
  • Tillgängliggöra digitala aktiviteter för att nå ut till hela Dalarna på ett klimatsmart och ekonomiskt hållbart sätt. 

 

Kontakta oss

Anna Forsberg
Tel: 023-492 075

Susanne Lundin
Tel: 073-562 75 15

Mail: falun.biblioterapi@regiondalarna.se