Barn leker i sandlåda

Barnhälsovårdsenheten Dalarna

Alla barn i Sverige har rätt till barnhälsovård (BHV). Från födsel till skolstart följer BHV hur barnet mår, växer och utvecklas genom förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer. BHV stödjer även de vuxna runt barnet både individuellt eller i grupp.

Kontakt

Åsa ForsbergVerksamhetschef

E-post: barnhalsovardsenheten.dalarna@regiondalarna.se