Obruten värmekedja

Provtagning på patient med kryoglobuliner och köldantikroppar

Provtagning av dessa patienter ska ske i obruten värmekedja, 37 °C.

Provtagning kan utföras på Laboratorierna i Falun eller Mora. Om patienten inte kan ta sig till laboratoriet finns värmeblock att låna (inom sjukhuset).

 

Provtagningsmaterial

Provtagningsrör med gel kan inte användas.

  • Gelrör med guldgul propp ersätts av rör med röd propp
  • Gelrör med mintgrön propp ersätts av rör med grön propp

Vingkanyl ska inte användas eftersom blodet hinner bli kallt i den långa slangen. Kapillär provtagning bör inte heller utföras eftersom det inte går att upprätthålla kroppstemperatur på blodet under hela provtagningen.

 

Provtagning

  • Provtagningsrör och kanyler förvärms ca 15 min i värmeblock.
  • Ta med värmeblocket till patienten. Ta kanylen från värmen precis innan provet tas. Ta ett rör från värmeblocket, sätt röret i hållaren. Håll om möjligt en ”värmande hand” runt röret medan det fylls med blod, ta loss röret, vänd det 5 gånger, sätt tillbaka röret i värmeblocket. Fortsätt med nästa.
  • Transportera snarast värmeblocket med prov i till laboratoriet.

 

Hantering på Laboratoriet

  • Prov ankomstregistreras och ställs i värmeskåp 37 °C.
  • För helblodsanalyser tas provet ur värmeskåpet och analyseras direkt.
  • Plasmarör ska stå i värme fram till centrifugering. Förvärm centrifugen och centrifugera i 37 °C. Efter centrifugering hålls röret fortsatt varmt till analys. För att behålla värmekedjan ska proverna alltid sättas direkt på instrumentet och inte på en eventuell automationsbana.
  • Serumrör ska stå i värme och koagulera i 60 min. Förvärm centrifugen och centrifugera i 37°C. Serumprov hålls fortsatt varma till analys om möjligt, i annat fall hälls provet av och förvaras i kyl.


Kryoglobuliner/Köldantikroppar (skickning till UAS)

Serumrör ska stå i värme och koagulera i 60 min. Förvärm centrifugen och centrifugera i 37 °C. Serum hälls av till ett nytt rör. Provet förvaras i kyl i väntan på transport till Uppsala.