Laboratorier i Sverige

Länklista till laboratorier i Sverige

Undvik, om möjligt, att skicka prover fredagar eller dag före storhelg. Det finns risk att proverna inte hinner fram till mottagande laboratorium i tid.

Laboratoriemedicin Dalarna

E-post: info.laboratoriemedicin@regiondalarna.se