Patientnära analyser (PNA)

Laboratoriemedicin stöttar hälso- och sjukvården vid patientnära analysverksamhet.

Vi hjälper till med:

  • Kvalitetssäkring av patientnära analysverksamhet; kontrollutskick och uppföljning.
  • Metodval och utprovning av utrustning.
  • Utbildning om preanalytiska faktorer och vid förändringar av metoder och utrustning.

De vanligaste analyserna som utförs patientnära inom regionen är: B-Hb, P-Glukos, B-CRP, U-Testremsa, F-Hb och U-HCG (graviditetstest) samt Strep A och Mononucleos. Även HbA1c, blodgaser och hjärtmarkörer analyseras patientnära.

Målet för vår verksamhet är att bidra med kunskap om bl a kvalitetssäkring, preanalytiska faktorer, metodval och utrustning. Genom kontinuerlig utbildning vill vi uppnå lika bra kvalitet för analyser som utförs patientnära, som för de analyser som utförs vid laboratorierna av biomedicinska analytiker. Vi medverkar till kvalitetssäkring genom utskick av kontrollmaterial och uppföljning av kontrollresultat.

För att på ett smidigt sätt nå ut till våra kunder har vi kontaktpersoner som är placerade runt om i länet på laboratorierna. Det är till dem man i första hand ska vända sig vid frågor om analyser och utrustning.

 

Policy Patienternära analyser inom Region Dalarna (pdf, 2 sidor)

 

Falun

Susanna Appelqvist, BMA Klinisk kemi
Eva Olofsson, BMA Klinisk kemi
Kajsa Larsson, BMA Klinisk kemi 

Telefonnummer: 023- 49 28 85

Maria Stenvall, sjukhuskemist Klinisk kemi
Telefonnummer 023-49 00 43

 

Avesta

Catarina Cekal, BMA, Klinisk kemi
Raja Bahtiti, BMA Klinisk kemi

Telefonnummer: 0226-49 61 47

 

Mora

Pere Gine Gras, BMA Klinisk kemi
Tatiana Danielsson, BMA Klinisk kemi

Telefonnummer: 0250-49 34 50

 

Ludvika

Annika Jonasson, BMA Klinisk kemi

Telefonnummer: 0240-49 51 67

Patientnära analyser (PNA)

E-post: info.pna@regiondalarna.se