Celler i mikroskop

Patologi och cytologi

Klinisk patologi och cytologi finns vid Falu lasarett och ger service till hela länet.

Patologi och cytologi Dalarna är en länsövergripande avdelning för verksamhet inom histopatologi, cytologi, obduktion- och bårhusverksamhet samt vid Dalarnas forskningslab. I verksamheten ingår även deltagande i donationsverksamhet samt rutiner och dokumentation för biobankssamordning enligt biobankslagen.

Den huvudsakliga verksamheten består av morfologisk diagnostik inom huvudprocesserna histologi och cytologi, där man genom mikroskopisk undersökning och diagnostik av kroppens vävnader (histologi) och celler (cytologi) utesluter eller konstaterar framför allt cancer, men även andra sjukdomar.

Förloppet från dess att prov inkommer tills det är färdigt för morfologisk bedömning omfattar en rad delprocesser genom flera steg av preparering på det histopatologiska- respektive cytologiska laboratoriet. Ofta används immunohistokemiska analyser där man med hjälp av antikroppar detekterar proteiner i celler som stöd för cancerdifferentiering.

Övriga specialmetoder vi arbetar med är storsnittsteknik, specialfärgningar, molekylära analyser, immunofluorescens, och mikroskopisk bedömning av spermaprover vid infertilitetsutredningar.

Patologi och cytologi Dalarna är ackrediterade och granskas regelbundet av Sveriges nationella ackrediteringsorgan Swedac. Ackrediteringen säkerställer kvalitetskrav för medicinska laboratorier enligt SS-EN ISO 1589:2012.

På avdelningen arbetar biomedicinska analytiker, läkare, medicinska sekreterare, obduktionstekniker, molekylärbiologer och laboratorieassistenter.

Tot T, Tabár L, Dean: Practical Breast Pathology, Second edition. Thieme, Stuttgart – New York, 2014

Tabár L, Dean PB, Tot T: Teaching Atlas of Mammography, 4th edition. Thieme, Stuttgart – New York 2012 G.

MacGrogan, T. Tot, E. Rakha, M. Morrow: Bilateral breast carcinoma and nonsynchronous breast carcinoma. In Lakhani S et al (eds). WHO Classification of Tumours of the Breast, 4th Edition, International Agency for Research on cancer, Lyon, 2012, pp 69-70.

European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis, 4th Edition. 2012, IARC and WHO. Group of authors: S2 Pathology update Quality assurance guidelines for pathology’ in the Supplements.

Kahán Z, Tot T, editors: Breast Cancer, a heterogeneous disease entity: the very early stage. Springer 2011

Tot T, editor: Breast cancer – a lobar disease, Springer, 2011

Tabár L, Tot T, Dean PB: Early Detection with Mammography. Crushed stone like calcifications: the most frequent malignant type. Thieme, 2008

Tabár L, Tot T, Dean PB. Breast Cancer. Early Detection with Mammography. Casting Type Calcifications: Sign of a subtype with Deceptive Features. Thieme, 2007

Tot T: Colorectal Tumors: Atlas of Large Section Histopathology. Thieme, 2005 Tabár L, Tot T, Dean PB: Breast Cancer: The Art and Science of Early Detection by Mammography: Perception, Interpretation, Histopathologic Correlation. Thieme, 2005

Tot T, Tabár L, Dean P.B. Practical Breast Pathology. Thieme, Stuttgart - New York, 2002 Tabár L, Dean PB, Tot T. Teaching Atlas of Mammography, 3rd edition. Thieme, Stuttgart – New York 2001

Kapitel

Tot T: The Sick Lobe Concept. In D.S. Francescatti and M.J. Silverstein (eds.), Breast Cancer: A New Era in Management, DOI 10.1007/978-1-4614-8063-1_3, Springer Science+Business Media New York 2014 pp 79-94

Tabár L, Dean PB, Chen TH-H. Yen AM-F, Chiu S Y-H, Tot T, Smith RA, Duffy SW: The impact of mammography screening on the diagnosis and management of early phase breast cancer. In D.S. Francescatti and M.J. Silverstein (eds.), Breast Cancer: A New Era in Management, DOI 10.1007/978-1-4614-8063-1_3. Springer Science+Business Media New York 2014 pp 31-78

Tot T, Kahán Zs: A new approach to early breast cancer. In Kahán Zs, Tot T eds. Breast Cancer, a Heterogeneous Disease Entity, Springer London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2011

Tot T: Large-format histology, a prerequisite for adequate assessment of early breast carcinomas. In Kahán Zs, Tot T eds. Breast Cancer, a Heterogeneous Disease Entity, Springer London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2011, in Press

Tot T: The theory of the sick lobe. In Tot T ed. Breast Cancer, A lobar Disease. Springer, London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2011, pp 1-18.

Tabár LK, Dean PB, Tot T, Lindhe N, Ingvarsson M, Ming-Fang Yen: The Implications of the imaging manifestations of multifocal and diffuse breast cancer. In

Tot T ed. Breast Cancer, A lobar Disease. Springer, London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2011, pp 87-152.

Tot T, Bogdanovic D: Breast cancer subgross morphology parameters and their prognostic and predictive power . In Suri J, Acharya R, editors: Diagnostic and Therapeutic Breast Cancer Imaging. SPIE press, Bellingham Washington USA, in press

Tot T, Hellberg D: Breast Cancer in Hellberg D, editor: Histological and serological tumor markers and their clinical usefulness in cancer: Cancer of the breast, lung, pancreas, liver, esophagus, colon, rectum, anus, skin, urinary bladder, prostate, ovary, uterus and uterine cervix. Nova Science Publishers Inc, New York, 2009

Tabár L, Tot T, Dean BP: Multimodality imaging for surgical management of breast cancer. In Jones GE, editor: Bostwick's Plastic and Reconstructive Breast Surgery, 3rd ed. Quality Medical Publishing Inc. St Louis, USA, 2009

Tot T. Metaplastic breast carcinoma: detection using histology and immunohistochemistry. (Alt. Metaplastic breast carcinoma: histological features and Immunohistochemistry) In Methods of Cancer Diagnosis, Therapy and Prognosis, ed: Hayat MA. Springer 2008

Tot T: Histopatologia de cortes grandes de la mama en el diagnostic de rutina (Large section histology of the breast in diagnostic routine). In Beltran Ortega A (editor) Cancer de Mama, Editorial Trillas Mexico, Argentina, Espana, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, 2013, pp 115-135.

Tot T: Carcinoma lobulillar de mama (Lobular carcinoma of the breast). In Beltran Ortega A (editor) Cancer de Mama, Editorial Trillas Mexico, Argentina, Espana, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, 2013, pp 182-195.

Tot T: How to eradicate breast carcinomas: a hypothetical way of breast cancer prevention based on the theory of the sick lobe. In Litchfield JE (ed) New Research in Precancerous Conditions, Nova Science Publishers Inc New York, pp .165-181, 2007

Tot T. General morphology of benign and malignant breast lesions: Old parameters in new perspectives. In J Suri, R. Rangayyan, Laxminarayan (Eds). Emerging Technologies in Breast Imaging and Mammography, American Scientific Publishers, Valencia California, USA, pp 1-23, 2008

Tot T. The subgross morphology of the normal and pathologically altered breast tissue. In J. Suri, R. Rangayyan, (Eds.) Recent Advances in Breast Imaging, Mammography, and Computer – Aided Diagnosis of Breast Cancer, SPIE Press, Bellingham, Washington, USA, pp. 1- 49, 2006

Tot T. The role of cytokeratins 20 and 7 in diagnostic pathology. In Recent Research Developments in Histopathology vol 1. ed Pandalai S.G., Research Signpost, 111-124, 2002

Foschini M.P, Tot T, Eusebi V. Large sections (macrosections) from breast tissue. In Ductal carcinoma in situ of the breast, ed. Silverstein M.J. Lippincott, Williams and Wilkins, New York, 249-54, 2002

Tot T, Gere M: Radiologically unifocal invasive breast carcinomas: Large-section histopathology correlate and impact on surgical management. J Cancer Sci Ther 2016, 8:050-054. Doi:10.4172/1948-5956.1000389

Tot T: Diffuse invasive breast carcinoma of no special type. Virchows Arch 2016 Feb;468(2):199-206, DOI 10.1007/s00428-015-1873-x,

Lars A. Forsberg, Chiara Rasi, Gyula Pekar, Hanna Davies, Arkadiusz Piotrowski, Devin Absher, Hamid Reza Razzaghian, Aleksandra Ambicka, Krzysztof Halaszka, Marcin Przewoźnik, Anna Kruczak, Geeta Mandava, Saichand Pasupulati Julia Hacker, K. Reddy Prakash, Ravi Chandra Dasari, Joey Lau, Nelly Penagos-Tafurt, Helena M. Olofsson, Gunilla Hallberg, Piotr Skotnicki, Jerzy Mituś, Jaroslaw Skokowski, Michal Jankowski, Ewa Śrutek, Wojciech Zegarski, EvaTiensuu Janson, Janusz Ryś, Tibor Tot, and Jan P. Dumanski: Signatures of post-zygotic structural genetic aberrations in the cells of histologically normal breast tissue that can predispose to sporadic breast cancer. Genome Res 2015 Oct;25(10):1521-35

T. Tot, G. Viale, E. Rutgers, E. Bergsten-Nordström, A. Costa: Optimal breast cancer pathology manifesto. European Journal of Cancer 2015, 51, 2285– 2288

Dominique Amy, Enzo Durante, Tibor Tot: The lobar approach to breast ultrasound imaging and surgery. J Med Ultrasonics 2015 Jul;42(3):331-9. DOI 10.1007/s10396-015-0625-5

Tot T: Early (<10 mm) HER2 positive invasive breast carcinomas are associated with extensive diffuse high-grade DCIS: implications for preoperative mapping, extent of surgical intervention, and disease free survival. Annals of Surgical Oncology, 22(8):2532-9. 2015

Zhou W, Sollie T, Tot T, Pinder SE, Amini RM, Blomqvist C, Fjällskog ML, Christensson G, Abdsaleh S, Wärnberg F: Breast cancer with neoductgenesis: histopathological criteria and its correlation with mammographic and tumour features. Int J Breast Cancer. 2014:581706. doi: 10.1155/2014/581706

Lindquist D, Näsman A, Tarján M, Henriksson R, Tot T, Dalianis T, Hedman H: Expression of LRIG1 is associated with good prognosis and human papillomavirus status in oropharyngeal cancer. Br J Cancer. 2014 Apr 2;110(7):1793-800.

Pekar Gy, Gere M, Tarjan M, Hellberg D, Tot T: Molecular phenotype of the foci in multifocal invasive breast carcinomas: Intertumoral heterogeneity is related to shorter survival and may influence the choice of therapy. Cancer. 2014 Jan 1;120(1):26-34.

Hellberg D, Tot T: Tumor marker score for prognostication of early-stage squamous cell cervical cancer. Anticancer Research 34(2)887-92 2014

Tot T, Going JJ, Foschini MP, Pekar G, Tucker L, Sapino A: Balancing between classic morphology and molecular medicine. European Journal of Cancer Volume 50, Supplement 2, Pages S8-9 (March 2014). Extended abstract of the European Society of Pathology Workshop on 9th European Breast Cancer Conference, Glasgow 2014

David Lindquist, Anders Näsman, Miklós Tarján, Roger Henriksson, Tibor Tot, Tina Dalianis, and Håkan Hedman: Expression of LRIG1 is associated with good prognosis and human papillomavirus status in oropharyngeal cancer. Br J Cancer. 2014 Apr 2;110(7):1793-800

Pekar G, Hofmeyer S, Tabár L, Tarján M, Chen TH, Yen AM, Chiu SY, Hellberg D, Gere M, Tot T. Multifocal breast cancer documented in large-format histology sections: Long-term follow-up results by molecular phenotypes. Cancer. 2012 Dec 27. doi: 10.1002/cncr.27877.

Tot T, Eusebi E, Ibarra J. Large-Format Histology in Diagnosing Breast Carcinoma. Editorial. Int J Breast Cancer 2012, Article ID 618796,

Hofmeyer S, Pekár G, Gere M, Tarján M, Hellberg D, Tot T Comparison of the subgross distribution of the lesions in invasive ductal and lobular carcinomas of the breast: a large-format histology study. Int J Breast Cancer. 2012;2012:436141. doi: 10.1155/2012/436141

Tot T. The role of large-format histopathology in assessing subgross morphological prognostic parameters: a single institution report of 1000 consecutive breast cancer cases. Int J Breast Cancer. 2012;2012:395415. doi: 10.1155/2012/395415.

Tot T. Axillary lymph node status in unifocal, multifocal, and diffuse breast carcinomas: Differences are related to macrometastatic disease. Ann Surg Oncol 19:3395-3401, 2012

Tarján M, Chen HH, Tot T, Wu W, Lenngren A, Dean PB, Tabár L. Improved differentiation between ductal and acinar prostate cancer using three-dimensional histology and biomarkers. Scand J Urol Nephrol 2012, 46(4):258-66

Lindquist D, Ahrlund-Richter A, Tarján M, Tot T, Dalianis T. Intense CD44 Expression Is a Negative Prognostic Factor in Tonsillar and Base of Tongue Cancer. Anticancer Res. 2012 Jan;32(1):153-61

WilliamC. Dooley, Mo Keshtgar, Tibor Tot, Daigo Yamamoto, and Mahmoud B. El-Tamer. The Optimization of Breast Conservation International Journal of Breast Cancer Volume 2011, Article ID 456378 doi:10.4061/2011/456378

Tarján M, Lenngren A, Hellberg D, Tot T. Immunohistochemical verification of ductal differentiation in prostate cancer. APMIS, 120(6):510-8, 2012

Tot T. Conventional and non-conventional pathologic workup of specimen with early breast carcinomas. Memo 2011, 4:163-6.

Samir R, Asplund A, Tot T, Pekar G, Hellberg D High-Risk HPV Infection and CIN Grade Correlates to the Expression of c-myc, CD4+, FHIT, E-cadherin, Ki-67, and p16INK4a. J Low Genit Tract Dis 2011, 15(4):280-6

Samir R, Asplund A, Tot T, Pekar G, Hellberg D. Oral contraceptive and progestin-only use correlates to tissue tumor marker expression in women with cervical intraepithelial neoplasia. Contraception 2012, 85:288-293

Tibor Tot, Mária Gere Gyula Pekár Miklós Tarján, Syster Hofmeyer, Dan Hellberg, David Lindquist, Amy Ming-Fang Yen, Sherry Yueh-Hsia Chiu, Tony Hsiu-His Chen, László Tabár. Breast cancer multifocality, disease extent, and survival. Hum Pathol 2011, 42(11):1761-9

David Lindquist, Dan Hellberg and Tibor Tot. Disease extent ≥4 cm is a prognostic marker of local recurrence in breast cancer. Pathology Res Int 2011:860584

Tot T, Pekár Gy. Multifocality in "basal-like" breast carcinomas and its influence on lymph node status. Ann Surg Oncol 2011,18(6):1671-7.

Tot T. Early and more advanced unifocal and multifocal breast carcinomas and their molecular phenotype. Clinical Breast Cancer,2011 Aug 11(4): 258-63

Nagtegaal ID, Tot T, Jayne DG, McShane P, Nihlberg A, Thorpe H, Påhlman L, Brown JM, Holmberg L, Guillou PJ, Quirke P. Lymph nodes, tumor deposits and TNM: are we getting better? JCO,2011 June 20, 29(18):2487-92.

Tot T. Subgross morphology, the sick lobe hypothesis, and the success of breast conservation. Int J Breast Cancer2011: Article ID 634021, 8 pages doi:10.4061/2011/634021

Tot T, Badani De La Parra JJ, Bergkvist L. Metaplastic carcinoma of the breast with neuroectodermal stromal component. Pathology Research International, volume 2011, Article ID 191274, 4 pages. Doi:10.4061/2011/191274

Tabár L, Vitak B, Chen TH, Yen AM, Cohen A, Tot T, Chiu SY, Chen SL, Fann JC, Rosell J, Fohlin H, Smith RA, Duffy SW. Swedish Two-County Trial: Impact of Mammographic Screening on Breast Cancer Mortality during 3 Decades. Radiology, 2011 Sep;260(3):658-663

Tibor Tot, Gyula Pekár, Syster Hofmeyer, Maria Gere, Miklos Tarján, Dan Hellberg, David Lindkvist: Molecular phenotypes of unifocal, multifocal and diffuse invasive breast carcinomas. Pathology Research International, volume 2011, article ID 480960, doi:10.4061/2011/480960 (Patholog Res Int. 2010 Nov 3;2011:480960.PMID: 21151538)

Tot T, Tabár L: The role of radiologic - pathologic correlation in diagnosing early breast cancer: the pathologist's perspective. Virchows Arch, 2011 Feb;458(2):125-31.

Tot T: The origins of early breast carcinoma. Semin Diagn Pathol 27:62-8, 2010

Hedman H, Lindström AK, Tot T, Stendahl U, Henriksson R, Hellberg D: LRIG2 in contrast to LRIG 1 predicts poor survival in early-stage squamous cell carcinoma of the uterine cervix. Acta Oncol, 49(6): 812-5, 2010

Tot T: Towards a renaissance of subgross breast morphology. Editorial. Eur J Cancer, 46(11): 1946-8, 2010

Samir R, Tot T, Asplund A, Pekar G, Hellberg D: Increased levels of serum progesterone and estradiol correlate to increased Cox-2 tissue expression in CIN – And some pitfalls in evaluation of expression of other tumor markers. Anticancer Research 30(4):1217-22, 2010

Tot T: Cost-benefit analysis of using large-format histology sections in routine diagnostic breast care. The Breast 19(4): 284-88, 2010, Invited article

Samir R, Asplund A, Tot T, Pekar G, Hellberg D: Tissue tumor marker expression in smokers, including serum cotinine concentrations, in women with cervical traepithelial neoplasia or normal squamous cervical epithelium. Am J Obstet Gynecol 2010:202(6):579.e1-7

Castellano I, Marchio C, Tomatis M, Ponti A, Casella D, Bianchi S, Vezzosi V, Arisio R, Pietrobiasi F, Frigerio A, Mano MP, Ricardi U, Allia E, Accortanzo V, Durando A, Bussolati G, Tot T, Sapino A: Micropapillary ductal carcinoma in situ of the breast: an inter-institutional study: Modern Pathology 23(2):260-9, 2010

Tot T. The metastastic capacity of multifocal breast carcinomas: extensive tumors versus tumors of limited extent. Hum Pathol 40(2):199-205, 2009

Lindström AK, Tot T, Stendahl U, Syrjänen S, Syrjänen K, Hellberg D: Discrepancies in expression and prognostic value of tumor markers in adenocarcinoma and squamous cell carcinoma in cervical cancer. Anticancer Res Jul;29(7):2577-8, 2009

Tot T, Pekár Gy, Hofmeyer S, Sollie T, Gere M, Tarján M: The distribution of the lesions in 1-14-mm invasive breast carcinomas and ist relation to metastatic potential. Virchows Arch 455:109-115, 2009

Egevad L, Algaba F, Berney DM, Boccon-Gibod L, Griffiths DF, Lopez-Beltran A, Mikuz G, Varma M, Monitori R, European Network of Uropathology. The European Network of Uropathology: a novel mechanism for communication between pathologists. Anal Quant Cytol Histol 31(2):90-5, 2009

Tot T, Ibarra J: Examination of specimens from patients with ductal carcinoma in situ of the breast using large-format histology sections. Letter Arch Path Lab Med 133:1361. 2009

Hellberg D, Tot T, Stendahl U: Pitfalls in immunohistochemical validation of tumor marker expression – exemplified in invasive cancer of the uterine cervix. Gynecol Oncol 112:235-40, 2009

Tarján M, Ottlecz I, Tot T: Primary adenocarcinoma of the seminal vesicle. Indian J Uro 25:143-105, 2009

Hellberg D, Tot T, Stendahl U. Differences in Expression of tumor markers between pre-and postmenopausal women with invasive cervical cancer. Anticancer Research 28:1793-6, 2008

Tot T, Gere M. Radiological – pathological correlation in diagnosing breast carcinoma: the role of pathology in the multimodality era. Pathol Oncol Res 14(2):173-8, 2008

Tabár L, Tot T, Dean PB. Early detection of breast cancer: Large-section and thick-section histoogic correlation with mammographic appearances. RadioGraphics, 27, S5-S35.

Lindström AK, Ekman K, Stendahl U, Tot T, Henriksson R, Hedman H, Hellberg D. LRIG1 and squamous epithelial uterine cervical cancer: correlation to prognosis, other tumor markers, sex steroid hormones and smoking. Int J Gynecol Cancer 2007

Tot T: The clinical relevance of the distribution of the lesions in 500 consecutive breast cancer cases documented in large-format histological sections. Cancer,110 (11): 2551-60, 2007

Lindström AK, Stendahl U, Tot T, Hellberg D. Associations between ten biological tumor markers in squamous cell cervical cancer and serum estradiol, serum progesterone and smoking, Anticancer Research, 27:1401-1406, 2007.

Lindström AK, Stendahl U, Tot T, Linström B-M, Hellberg D. Predicting the outcome of squamous cell carcinoma of the uterine cervix using combinations of individual tumor marker expressions. Anticancer Research 27:1609-1616, 2007

Tot T. The theory of the sick lobe and the possible consequences. Int J Surg Pathol 15(4:) 369-75, 2007

Tarján M, Tot T. Prediction of extracapsular extension of prostate cancer based on systematic core biopsies. Scand J Urol Nephrol 40:459-464, 2006

Fadare O, Dadmanesh F, Alvarado-Cabrero I, Snyder R, Stephen Mitchell J, Tot T, Wang SA, Ghofrani M, Eusebi V, Martel M, Tavassoli FA. Lobular Intraepithelial Neoplasia [Lobular Carcinoma In Situ] With Comedo-type Necrosis: A Clinicopathologic Study of 18 Cases. Am J Surg Pathol 30(11):1445-1453, 2006

Tot T, Tabár L. Radiologic-pathologic correlation of ductal carcinoma in situ of the breast using two- and three-dimensional large histologic sections. Semin Breast Dis 8:144-151, 2006

Tot T. The limited prognostic value of measuring and grading small breast carcinomas: the whole sick lobe versus the details within it. Medical Science Monitor 12(8):RA 170- 5, 2006

Tot, T. Metastatic chordoma of the breast: an extremely rare lesion mimicking mucinous cancer. APMIS 114(10): 726-9, 2006

Tot, T. Eccrine ductal and acrosyringial differentiation of the breast epithelium - a lesion associated with some metaplastic breast carcinomas. Virchows Arch, 449 (5):565-71, 2006

Tarján M, Sarkissov G, Tot T. Unclassified sex cord/gonadal stromal testis tumor with predominance of spindle cells. Case report. APMIS 114: 465-9, 2006

Riva C, Dainese E, Caprara G, Rocca PC, Massarelli G, Tot T, Capella C, Eusebi V. Immunohistochemical study of androgen receptors in breast carcinoma. Evidence of their frequent expression in lobular carcinoma. Virchows Arch. 2005 Aug 2;:1-6

Tot T. DCIS, cytokeratins, and the theory of the sick lobe. Virchows Arch. 2005 Jul;447(1):1-8.

Tot T. Correlating the ground truth of mammographic histology with the success or failure of imaging. Technology of Cancer Research and Treatmen. 4(1):23-8; 2005

Tabar L, Tony Chen HH, Amy Yen MF, Tot T, Tung TH, Chen LS, Chiu YH, Duffy SW, Smith RA. Mammographic tumor features can predict long-term outcomes reliably in women with 1-14-mm invasive breast carcinoma. Cancer 101(8):1745-59, 2004

Tot T. Identifying colorectal metastases in liver biopsies: the novel CDX2 antibody is less specific than the cytokeratin 20+/7-phenotype. Med Sci Monit, 10:139-43, 2004

Tot T, Samii S. The clinical relevance of cytokeratin phenotyping in needle biopsy of liver metastasis. APMIS, 111(12); 1075-82, 2003

Tot T. The diffuse type of invasive lobular carcinoma of the breast: morphology and prognosis. Virchows Arch 444(6); 718-24, 2003

Szabó BK, Aspelin P, Kristoffersen Wiberg, Tot T, Boné B. Invasive breast cancer: correlation of dynamic MR features with prognostic factors. Eur Radiol 13(11); 2425-35, 2003

Tot T. Cytokeratins 20 and 7 as biomarkers: usefulness in discriminating primary from metastatic adenocarcinoma. Eur J Cancer 2002;38:758-63

Tot T. The value of cytokeratins 20 and 7 in discriminating metastatic adenocarcinaomas from pleural mesotheliomas. Cancer 2001;92:2727-32

Tot T. Tabár L, Dean PB. The pressing need for better histologic mammographic correlation of the many variations in normal breast anatomy. Virchows Archiv 2000;437:338-44

Thurfjell MG, Jansson T, Nordgren H, Bergh J, Lindgren A, Thurfjell E. Local breast cancer recurrence caused by mammographically guided punctures. Acta Radiol 2000;41:435-40

Tot T. The cytokeratin profile of medullary carcinoma of the breast. Histopathology 2000, 37:175-81

Lagergren J, Bergström R, Lindgren A, Nyrén O. The role of tobacco, snuff and alcochol use in the etiology of esophageal and gastric cardia cancer. Int J Cancer 2000;85:340-6

Tot T. The role of cytokeratins 20 and 7 and estrogen receptor analysis in separation of metastatic lobular carcinoma of the breast and metastatic signet ring cell carcinoma of the gastrointestinal tract. APMIS 2000;108:467-72

Tabár L, Vitak B, Chen HH, Duffy SW, Yen MF, Chiang CF, Kursemo UB, Tot T, Smith RA. The Swedish two-county trial twenty years later. Radiologic Clinics of North America 2000;38(4):625-51

Weiderpass E, Persson I, Adami HO, Magnusson C, Lindgren A, Baron J. Body size in different periods of life, diabetes mellitus, hypertension and risk of postmenopausal endometrial cancer. Cancer Causes Control 2000;11(2):185-92

Tot T. Cytokeratins 7 and 14 in special types of invasive breast carcinoma. Medicinski Pregled LII(6-7-8):227-32, 1999

Tot T. Adenocarcinomas metastatic to the liver: The value of Cytokeratins 20 and 7 in the search for unknown primary tumors. Cancer 1999;85:171-7

Tot T. Patterns of distribution of cytokeratins 20 and 7 in special types if invasive breast cancer: a study of 123 cases. Ann Diagn Pathol 1999; 3(6):350-6

Tot T. Tabár L, Gere M. The role of core needle biopsy of breast lesions when fine needle aspiration biopsy is inconclusive (summary). Acta Cytologica 1999;43:707

Lagergren J, Bergström R, Lindgren A, Nyrén O. Symptomatic gastroesophageal reflux as a risk factor for esophageal adenocarcinoma. NEJM 1999;340:825-31

E. Weiderpass, Baron J, Adami HO, Magnusson C, Lindgren A, Bergström R, Correia N, Persson I. Low potency estrogens and risk for endometrial cancer. Lancet 1999; 353:1824-8

Tot T. Fine-needle aspiration cytology of the breast in a mammographically screened population. Archive of Oncology 6(Suppl.2):14-5, 1998

Ulfberg J, Tot T, Wilander E. Thirty-year survival with an untreated malignant duodenal somatostatinoma. Endocrine Pathology 1998 9(4):375-7

Sjögren S, Inganäs M, Lindgren A, Holmberg L, Bergh J. The prognostic and predictive value of c-erb B2 overexpression in primary breast cancer, alone and in combination with other prognostic markers. J Clin Oncol 1998;16:462-9

Lindgren A, Thurfjell E, Holmberg L: The influence of mammography screening on the pathological and clinical panorama of breast cancer. APMIS 1997;105:62-70

Thurfjäll E, Lindgren A: Breast cancer survuval rates with mammographic screening: similar favorable survival rates for women younger and those older than 50 years. Radiology 1996;201:421-6

Kontakt

Klinisk patologi och cytologi

E-post: patologen.falun@regiondalarna.se

Elin DarnerudVerksamhetschef Patologi och cytologi

Telefon: 023-49 22 88
E-post: elin.darnerud@regiondalarna.se

Carina Geertsen1:a linjens chef

Telefon: 023-49 03 40
E-post: carina.geertsen@regiondalarna.se