Logotyp UMO

Ungdomshälsa i Dalarna

Vi arbetar för länets ungdomar och unga vuxna mellan 13 och 25 år. På den här sidan samlar vi information för dig som arbetar med ungdomshälsa i Dalarna.

I Dalarna finns ungdomsmottagningar i alla 15 kommuner med barnmorskor, kuratorer och läkare. Appen Ung i Dalarna är ett komplement till de fysiska mottagningarna. I appen kan användaren prata med personal via videosamtal i sin smartphone eller surfplatta. Samtliga ungdomsmottagningar är HBTQI-certifierade av RFSL. 

Ungdomshälsa i samverkan

I Dalarna pågår ett arbete med att starta upp en sammanhållen ungdomshälsa för att i samverkan erbjuda ett lättillgängligt och samordnat stöd för unga. Ungdomshälsan ska arbeta utifrån Hälsa-Lärande-Trygghet. Tanken är att ungdomsmottagningen utgör navet i ungdomshälsan och förstärks med resurser från primärvård, samtalsmottagning barn och unga, elevhälsa samt socialtjänsten. På vissa orter är dessa verksamheter också samlokaliserade.

En väg in

Dessa olika verksamheter arbetar hälsofrämjande och förebyggande med att tidigt identifiera hälsoproblem hos både grupper och enskilda personer. Tanken är att individen ska via en ingång få hjälp, stöd och vid behov också behandling. 

Hjälp att komma igång

Dokumenten ”Sammanhållen ungdomshälsa – stöd för implementering” vänder sig till dig som arbetar med ungdomshälsa. Syftet är att vara en hjälp att starta och implementera verksamheter inom länets kommuner.

Håkan LandpersVerksamhetsutvecklare Barn och Unga

Telefon: 070-559 80 26
E-post: hakan.landpers@regiondalarna.se