Region Dalarnas nya OCD-mottagning

I september 2024 kommer en ny OCD-mottagning att starta i Region Dalarnas regi. Mottagningen är till för patienter med OCD (tvångssyndrom) från hela Dalarna men ska också fungera som ett kunskapsstöd till Region Dalarnas vårdpersonal och andra vårdgivare.

Så kommer OCD-mottagningen att fungera

Den nya mottagningen kommer att bemannas av ett team på fem personer och ska möta patienter i alla åldrar och med både lätta och svåra symptom. Rekryteringar av psykologer, sjuksköterskor och läkare är färdiga och teamet ska kunna ge strukturerad och evidensbaserad behandling för patienter med tvångssyndrom. Övriga vården kommer att kunna remittera till mottagningen och patienten kan också ta kontakt direkt.

Vårdenheter utanför Region Dalarna kommer kunna remittera till mottagningen

Även vårdenheter utanför Region Dalarnas organisation kommer att kunna remittera till mottagningen, till exempel skolors elevhälsa. Syftet med mottagningen är att man hoppas kunna avlasta andra verksamheter inom både primärvården och psykiatrin samtidigt som patienten kan få snabbare hjälp. Mottagningen kommer inte att ersätta den vård som ges idag för patienter med OCD i primär- och specialistvård, utan mer fungera som ett komplement.

- Vi kommer inte att kunna ta oss an alla Dalarnas patienter, men vi kan vara kunskapsnav för all vårdpersonal i Dalarna som behöver kunskap och stöd kring OCD. Med mer uppmärksamhet kring problematiken och genom att samla kompetensen tror vi att vi kan hjälpa fler, för det finns evidensbaserad vård som vi vet ger goda resultat, säger Sofia Folke som är projektledare för den nya mottagningen.

Ett digifysiskt arbetssätt

Mottagningen kommer att vara lokaliserad i Falun men arbeta digifysiskt. Det innebär att mottagningen utgår från Falun men att vård även kommer kunna ges digitalt.

- Detta gör att vi kan erbjuda en mer jämlik vård för patienter över hela länet, vilket också går i linje med arbetet mot en Nära vård. Vi vet att tvångshandlingar ofta kan vara kopplat till patientens hemmiljö. Digitala hembesök hjälper oss att arbeta mer i den miljö där patienten har sina besvär än vid mottagningsbesök. Det här är nytt och vi kommer vi att behöva våga testa oss fram och utvärdera efter hand, berättar Sofia.

Vårdupplägget på mottagningen kommer att vara individanpassat där möjligheten till både långsam och intensiv behandling kommer att finnas. Vid mottagningen kommer man erbjuda både läkemedelsbehandling och specialiserad vård såsom KBT med ERP*.

Mottagningen förväntas öppna i september 2024

Så fort ett exakt datum är klart kommer det att kommuniceras till berörda verksamheter och Dalarnas invånare med instruktioner kring hur man remitterar och hur man som patient söker vård.

En av Region Dalarnas satsningar på en tillgängligare psykiatri och en Nära vård

Inom division psykiatri pågår just nu flera satsningar där man tänker nytt och går mot en Nära vård, ofta i samverkan med primärvården och alltid med invånaren och hens behov i centrum. Den nya OCD-mottagningen är en del i detta arbete som förhoppningsvis ska underlätta både för Region Dalarnas verksamheter men också för den enskilde patienten.

Tvångssyndrom (OCD) är en typ av ångeststörning där tvångstankar och ibland även tvångshandlingar tar mycket av en persons tid. Det kan ofta handla om rädsla för smitta och sjukdom som leder till långa rengöringsritualer och rädsla för att orsaka andra skada. OCD är en förkortning av engelskans obsessive-compulsive disorder.

*KBT står för Kognitiv Beteende Terapi och ERP för Exponering med Responsprevention.

Har du frågor?

Har du frågor om den nya OCD-mottagningen är du välkommen att kontakta oss.

Projektledare: Sofia Folke
sofia.folke@regiondalarna.se 

Utvecklingsstrateg
Henric Jansson
Henric.Jansson@regiondalarna.se