Läkemedel

Här finns information om läkemedelsbehandling och rekommendationer, lista på basläkemedel samt praktiska frågor om förskrivning och hantering av läkemedel.

Regionens läkemedelsavdelning arbetar för att erbjuda patienter en medicinskt säker, enhetlig och hälsoekonomiskt optimal läkemedelsbehandling. Läkemedelskommittén är regionen expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor och direkt underställd regionstyrelsen. 

Regionens läkemedelsförsörjning (LMF) tillhandahåller, beställer och expedierar läkemedel till sjukhusen. Läkemedelsförsörjningen tillverkar även cytostatika, radiofarmaka och övrig steril extempore.

framsida nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Läs mer om läkemedel i vårt nyhetsbrev.

Nr 2, 2023 (pdf, 12 sidor)

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Telefon: 023-49 09 76
E-post: lakemedel.dalarna@regiondalarna.se