Praktiskt om förskrivning och hantering

Här finns information om hur du förskriver och hanterar läkemedel i Dalarna samt riktad information till dig som arbetar inom kommunal sjukvård.

Nedan finns dokument om regelverk för arbetsplats- och förskrivarkoder samt hur du går tillväga för att beställa koder och receptblanketter. Observera att elektronisk förskrivning är huvudregel sedan den 10 maj 2022

Du hittar även beskrivning av regionens subventioner av läkemedel eller läkemedelsnära varor vid sidan av det nationella högkostnadsskyddet.

Regler för subvention av läkemedel och närstående varor i Region Dalarna.

Livsmedel (pdf, 1 sida)

Läkemedel till personer som vistas i Sverige utan tillstånd ("papperslösa") (pdf, 2 sidor)

Preventivmedel (pdf, 1 sida)

Psykiatri (pdf, 1 sida)

Smittskydd (pdf, 2 sidor)

Spolvätskor m.m. (pdf, 1 sida)

Undantagshantering läkemedel utanför förmånen (pdf, 1 sida)