Läkemedelshantering

Läkemedelshantering omfattar en rad olika arbetsmoment längs läkemedlets väg ända från ordination till administrering och uppföljning.

Läkemedelshantering regleras i huvudsak av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård. Men föreskrifterna är översiktliga och behöver kompletteras med lokala rutiner för olika nivåer inom vården. Kontakta oss för tillgång till mallar som stöd vid utformning av lokala dokument för läkemedelshantering.

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Telefon: 023-49 09 76
E-post: lakemedel.dalarna@regiondalarna.se