För hälso- och sjukvården

Här finns information om Region Dalarnas tandvårdsstöd riktat till hälso- och sjukvården. Tandvårdsstödet gäller från det år man fyller 24 år.

Underlag till utredning

Utredning om möjlighet till tandvårdsstöd kräver ofta ett underlag, se Blanketter och dokument På samma sida finns Anvisningar om tandvårdsstöd. Intyg och underlag utskrivna på papper skickas i igenklistrat kuvert med internposten till Tandvårdsstöd Dalarna, Falun eller via brev till Tandvårdsstöd Dalarna, Box 712, 791 29 Falun.

Vårdcentral

Ansvarig läkare kan bli ombedd att skriva läkarintyg för de olika tandvårdsstöden till sin patient.
Beskrivning av omvårdnadsbehov för bedömning av möjlighet till N-tandvård, kan även användas av sjuksköterska. Kännedom om personens omvårdnadsbehov och övriga förhållanden krävs.

Psykiatri

Det finns tre nivåer av tandvårdsstöd vid psykisk sjukdom. Nivå ett är ett mindre stöd för en stor grupp av sjuka och nivå tre är ett mer omfattande stöd för de allra svårast sjuka. Ett läkarintyg krävs och varje nivå har sin egen blankett för läkarintyg.

Habilitering

För att få tandvårdsstöd måste personen tillhöra en personkrets i LSS samt ha insats för särskilt stöd och service.Personer som är kända av Habiliteringen sedan tidigare, kan kontakta habiliteringen om personen vill få tillgång till tandvårdsstöd. 

LSS-handläggare inom kommunen skickar webbunderlag för tandvårdsstöd i samband med att insats beviljas.

Palliativt team

Personer som har avancerad hemsjukvård, palliativ vård, kan få tandvårdsstödet N-tandvård. Sjuksköterskor med utbildning om tandvårdsstödet ansvarar för att personer inskrivna i palliativt team får tandvårdskort via Symfoni.

Obs! De som får hemsjukvård som till exempel omläggning av bensår, hjälp med dosett eller hjälp med ögondroppar eller de som får tillfälliga sjukvårdsinsatser i hemmet efter till exempel sjukhusvistelse omfattas inte.