För kommuner

Allmänt om Region Dalarnas tandvårdsstöd.

Det finns flera former av tandvårdsstöd för personer med olika sjukdomar och funktionshinder. Av dessa är det tandvårdsstödet Nödvändig tandvård (N-tandvård) som kommuner/palliativa team medverkar i.

Kommunens rutiner

LSS-handläggare ska endast skicka underlag via Symfoni för personer som fått LSS-insats beviljad av kommunen. Symfoni visar om personen redan har ett giltigt tandvårdskort, kontrollera då att alla uppgifter är aktuellt.

Tandvårdskort N-tandvård

Personer som har rätt till tandvårdsstöd får tandvårdskort. Tandvårdskorten utfärdas av Tandvårdsstöd Dalarna på underlag från nyckelpersoner i kommunerna (t ex biståndshandläggare, enhetschef eller sjuksköterska). De har gått regionens utbildning om tandvårdsstöd och är väl insatta i reglerna. Kontakta Tandvårdsstöd Dalarna för mer information om utbildningen.

Privata omvårdnadsföretag

Brukare som får sin omvårdnad av privata företag hänvisas till ansvarig biståndshandläggare i kommunen.

Överenskommelse

Ett samarbete mellan kommunerna, primärvården och tandvården är förutsättningen för att identifiera de personer som tandvårdsstödet är ämnat för. Samarbetet finns formaliserat i ett avtal som undertecknas av representant för varje part. Blankett för Överenskommelse tandvård-kommun samt Ändring av kontaktperson i kommunen finns på sidan Blanketter och dokument.

Kommunens rutiner

LSS-handläggare ska endast skicka underlag via Symfoni för personer som fått LSS-insats beviljad av kommunen. Symfoni visar om personen redan har ett giltigt tandvårdskort, kontrollera då att alla uppgifter är aktuella.

Övriga personer som hör till personkrets i LSS

Personer som får stöd och hjälp från Socialtjänst, anhöriga/närstående eller personlig assistans via beslut av Försäkringskassan ombedes kontakta Tandvårdsstöd Dalarna.