Administration av tandvårdskort

Sidan vänder sig till kommunansvariga, beställare av konton och webbutfärdare som arbetar med verktyget Symfoni.

För att använda Symfoni behöver du ett konto, giltigt SITHS-kort och en kortläsare. Observera att SITHS-kortet måste sitta i kortläsaren innan webbläsaren startas. 

Logga in till Symfoni här (extern länk)

Support

Har du problem vid inloggningen kontakta Region Dalarnas Servicedesk, vardagar kl 7.30-16.00, telefon 023-44 000.

Som kommunansvarig har man behörighet till Symfoni som administratör. Behörigheten innebär att kunna logga in och göra ev. ändringar i kontaktuppgifter mm gällande befintliga webbutfärdare och boenden/hemtjänst i kommunen.

Utse webbutfärdare

 • samråda med enhetschefer mm i kommunen angående behovet av webbutfärdare. Antalet bör vara sådant att underlag utfärdas så pass ofta att regelverk och rutiner hålls aktuella
 • meddela kommunens beställare av konton de blivande webbutfärdarnas namn och e-postadress till arbetet för att dessa ska få behörighet till Symfoni. Personerna måste ha ett giltigt SITHS-kort
 • ändra kontaktuppgifter i Symfoni på befintlig webbutfärdare
 • meddela kommunens beställare av konton att personen har slutat som webbutfärdare och inte längre ska ha åtkomst till Symfoni

Boendeenheter

 • registrera nya boendeenheter i Symfoni
 • ändra uppgifter om befintliga boendeenheter i Symfoni

Regelbunden översyn

 • logga in regelbundet och se att alla uppgifter är aktuella för webbutfärdare och boendeenheter

Vill du även vara webbutfärdare?

Ta kontakt med Tandvårdsstöd Dalarna för information.

 

Kommunens beställare av konton i Region Dalarnas IT-portal

Som beställare av konto ska du anmäla eller avbeställa konto för behörighet till Symfoni via IT-portalens beställningssida för kommuner. Personerna måste ha ett giltigt SITHS-kort och e-postadress till arbetet. Användarna kan få behörighet som kommunanvändare.

 • Anmäla en blivande användares namn, HSA-id och e-postadress för behörighet till Symfoni.
 • Avbeställa kontot när en person inte längre ska ha åtkomst till Symfoni.

För att vara webbutfärdare krävs kunskap om N-tandvård, uppsökande verksamhet, munhälsobedömning och vilka bedömningskriterier som gäller vid utfärdande av underlag för tandvårdskort. Studiematerial och kunskapstest finns i applikationen Symfoni.

Behörigheten som webbutfärdare gäller i tre år. Därefter måste en genomgå ett nytt kunskapstest för att få fortsätta. Att vara utfärdare innebär att en, i Symfoni:

 • meddelar vilka personer som är berättigade till tandvårdsstöd.
 • ändrar uppgifter då en person flyttat till t ex ett annat boende.
 • tar bort personer som inte längre är berättigade, avlidna behöver inte tas bort.
 • håller sina kontaktuppgifter till arbetet uppdaterade.
 • loggar in regelbundet för att se ev meddelanden.