Funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom

Tandvårdsstödet kallas F-tandvård och gäller personer med stora svårigheter att sköta munhygienen eller genomgå tandvårdsbehandling på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Följande sjukdomar och funktionshinder kan ge rätt till F-tandvård, om det har lett till stora svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling.

 • Svår psykisk funktionsnedsättning - Här avses personer som har stora problem att planera vardagen, svårigheter att komma ihåg och att utföra vardagliga rutiner såsom att sköta munhygienen. Även personer med liknande svårigheter på grund av demenssjukdom kan få F-tandvård.
 • Parkinsons sjukdom
 • Multipel skleros, MS
 • Cerebral pares, CP
 • Reumatoid artrit, RA
 • Systemisk lupus erythematosus, SLE
 • Sklerodermi
 • Amyotrofisk lateralskleros, ALS
 • Orofacial funktionsnedsättning - Här avses missbildningar eller kroniska sjukdomar i och kring munhålan. Det kan vara t.ex. ärrvävnadsbildning, ansiktsförlamning, käkledsförändringar, att delar av tungan eller käkbenet har måst opereras bort. Följden har då blivit t.ex. tal-, ät-, gap- eller sväljsvårigheter eller dregling.
 • Stroke - om man fortfarande har stora svårigheter att sköta munhygienen då det gått sex månader efter insjuknandet i stroke
 • Sällsynt diagnos - Här avses sådana sjukdomar där förekomsten är max. 100 fall per miljon innevånare. Dessutom krävs att sjukdomen gjort att personen har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling eller att personen har orofaciala symtom, dvs. tal-, ät-, sväljsvårigheter eller dregling.

Läkarintyg krävs

En läkare bedömer graden av funktionsnedsättning och skriver ett läkarintyg på en särskild blankett som Socialstyrelsen utfärdat. Läkarintyget skickas till Tandvårdsstöd Dalarna, Box 712, 791 29 Falun.

Om man uppfyller kraven för tandvårdsstöd får man ett blått tandvårdskort som visar att man har rätt till tandvårdsstödet. Stödet innebär att man kan få viss tandvård till samma avgift som i hälso- och sjukvården.

Man väljer själv om man vill gå till privat tandläkare eller till folktandvården. Tandvårdskortet ska visas upp på tandkliniken. Tandläkaren kan berätta mera om vad som ingår i F-tandvårdsstödet.