Avtal Vårdval Primärvård Dalarna

Sedan 2010 är det obligatoriskt för regionen att erbjuda ett vårdvalssystem inom primärvården, vilket innebär att medborgaren har rätt att välja vårdcentral, privat eller offentlig.

Vårdgivare som uppfyller Region Dalarnas krav har rätt att etablera verksamhet i länet med offentlig ersättning. Lagen om valfrihetssystem (LOV) som trädde i kraft 2009 ska tillämpas. Det innebär att vårdgivare kan ansöka om att verka som vårdgivare i Dalarnas län inom ramen för Vårdval Primärvård Dalarna.

Nedan finns avtal med bilagor och formulär för att ansöka om att bli godkänd som vårdgivare. Inkommande ansökningar bearbetas löpande.

Kontakt

Vårdvalsenheten

Telefon: 023-49 00 52
E-post: vardval.primarvard@regiondalarna.se
Adress: Box 712, 791 29 Falun