Handlingar och protokoll

Här finns handlingar och protokoll från regionens politiska församlingar.

Sök handlingar

I Netpublicator samlar vi regionens handlingar och protokoll för regionfullmäktige, regionstyrelsen, utskott, beredningar och nämnder.

Sök handlingar i Netpublicator

Handlingar med ärenden som ska tas upp till diskussion och beslut finns tillgängliga cirka en vecka före aktuellt sammanträde.

Alla handlingar och protokoll diarieförs och arkiveras. I arkivet i Netpublicator finner du handlingar tre år tillbaka. Söker du äldre handlingar ber vi dig kontakta regionens Gemensamma utlämningsfunktion, här finns mer information och kontaktuppgifter.

Kontakt

Region Dalarna

Telefon: 023-49 00 00
E-post: region.dalarna@regiondalarna.se
Adress: Box 712, 791 29 Falun