Böcker

Lagar och regler

Här finns de lagar som reglerar Region Dalarnas verksamhet.

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. 

Om Hälso- och sjukvårdslagen

Kommunallagen

Kommunallagen (2017:725) reglerar kommunernas och regionernas organisation och ansvarsområden.

Om Kommunallagen

Överklaga beslut

Om du vill klaga på beslut som har fattats av regionen är det viktigt att skilja mellan förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Att överklaga beslut